O autorze
Jestem profesorem AGH i dodatkowo przez ponad 30 lat byłem profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kieruję utworzonym przeze mnie w 1973 roku Laboratorium Biocybernetyki AGH. Byłem też przez wiele lat kierownikiem Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, którą jednak w 2016 roku przekazałem w ręce jednego z moich dość licznych wychowanków, którzy dziś są już profesorami. Musiałem oddać kierownictwo Katedry ponieważ zaczęła obowiązywać na tym stanowisku kadencyjność. Ale Laboratorium nadal kieruję.

Kilka słów o mojej drodze do tego miejsca, w którym się obecnie znajduję:

Zawsze pasjonowała mnie nauka, więc zostałem naukowcem. A jak stwierdziłem, jaka ta nauka jest fajna, to zacząłem się starać przekonać o tym jak najwięcej ludzi. Przekazuję moją fascynację wiedzą, nauką i techniką moim studentom, w wyniku czego wypromowałem już ponad 300 magistrów i blisko 70 doktorów. Staram się także popularyzować wiedzę na różne sposoby: w książkach, w gazetach, w tygodnikach, w radiu, w telewizji i na odczytach. Zebrało się tego ponad 400 pozycji drukowanych i chyba drugie tyle w formie różnych wystąpień – na żywo i w mediach.

Ponieważ wiedza nieświeża jest równie niesmaczna jak nieświeża kiełbasa – więc staram się zawsze mieć dostęp do wiedzy najświeższej. A ponieważ taką świeżą wiedzę ma się wtedy, gdy się ją samemu wytwarza, więc z zapałem prowadzę badania naukowe. W badaniach tych staram się wykorzystywać moje kwalifikacje inżyniera na potrzeby biologii i medycyny oraz moją wiedzę biologiczną (po doktoracie z automatyki studiowałem na Akademii Medycznej) jako źródło inspiracji dla budowy nowych systemów technicznych. Czasem udaje mi się coś odkryć, a jak już odkryję, to wzorem wszystkich naukowców piszę publikacje. Tak mi to weszło w krew, że napisałem już tych publikacji dosyć dużo, ale jak licznik moich prac w wykazach Biblioteki Głównej AGH przekroczył tysiąc, to przestałem je liczyć.

Opierając się na nie sprawdzonym przekonaniu, że jak ktoś ma osiągnięcia naukowe, to rządzić też potrafi, społeczność mojej uczelni wybrała mnie, żebym pełnił rolę rektora AGH. Potem ten wybór powtórzono jeszcze dwa razy, więc dosyć długo paradowałem w tych królikach udających gronostaje. Potem wybrano mnie na członka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności oraz kilku akademii zagranicznych. W PAN pełniłem funkcję prezesa Krakowskiego Oddziału tej Korporacji.

No a potem zaproszono mnie, żebym pisywał na tym blogu. No to pisuję - najlepiej, jak potrafię!

Czy mogę szepnąć Ci do ucha coś na temat ... ucha?

Ten wpis znowu nawiązuje do audycji w Radiu Kraków. Tym razem zapowiadam audycję, która będzie nadana w dniu 14.10.2018 - jak zawsze w niedzielę i jak zawsze po hejnale, to znaczy po godzinie 12:07. W audycji tej opowiadam o moich pierwszych pracach (na początku lat 70. poprzedniego wieku!), dotyczących budowy matematycznego modelu ucha.


Mam do tego tematu bardzo osobisty stosunek, ponieważ to był w istocie główny przedmiot mojego doktoratu. Zajmowałem się w nim modelowaniem matematycznym, a potem symulacją komputerową części mechanicznej systemu słuchowego. Napisałem programy (w języku FORTRAN 1900 dla komputera Odra 1304) modelujące działanie ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego.

Pojawia się pytanie: po co to robiłem?

Otóż celem było zbudowanie komputerowego systemu rozpoznawania mowy polskiej dla potrzeb sterowania głosem maszyn i urządzeń.

Na przeszkodzie stała zasada nieoznaczoności, funkcjonująca w akustyce w taki sposób, że nie można równocześnie uzyskać analizy dźwięku szybkiej (co jest potrzebne przy rozpoznawaniu głosek plozyjnych) i precyzyjnej pod względem częstotliwościowym (co jest ważne przy rozpoznawaniu samogłosek). Dostępne analizatory akustyczne były albo szybkie, albo dokładne. Tymczasem ucho człowieka - jak dowodziły badania psychoakustyczne - analizowało głos zarówno precyzyjnie, jak i szybko.

Budując model starałem się uchwycić klucz wyjaśniający ten fenomen.

Co i jak robiłem?

O tym można będzie usłyszeć w niedzielę w audycji. Audycji tej można jednak także posłuchać w każdej chwili, wykorzystując ten link.

Nadstaw ucha, żeby posłuchać o uchu :-)
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...