O autorze
Temida w wersji light –pierwszy blog pisany przez administrację

Sądy i media – dobre praktyki dla lepszej komunikacji

Rys. sędzia Arkadiusz Krupa
Komunikacja sądu z mediami to nic innego jak komunikacja sądu z obywatelami. Aby ją poprawić, warto postawić na szerokie działania informacyjne i edukacyjne, tak by społeczeństwo lepiej rozumiało działania sądów i wydawane przez nie wyroki. Takie rozwiązania proponujemy w zbiorze dobrych praktyk komunikacyjnych dla sądów powszechnych.


Dziś sędziowie funkcjonują już nie tylko na sali rozpraw, ale także w otoczeniu kamer i mikrofonów. W rzeczywistości medialnej nie wystarczy, że sąd wyda dobry wyrok. Nie wystarczy też, że rzecznik prasowy sądu ograniczy swoje działania do odpowiadania na pytania dziennikarzy.


Choć to przede wszystkim sędziowie mają realny wpływ na sądownictwo, to jego wizerunek w dużej mierze zależy też od tego jak przebiega współpraca na linii dziennikarz-sąd. Po to, aby usprawnić komunikację pomiędzy sędziami a mediami, powstał zestaw dobrych praktyk, który opracowywał specjalnie powołany zespół Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa.


Dokument „Komunikacja i wizerunek sądów. Zbiór dobrych praktyk dla sądów” (plik do pobrania tutaj) jest przeznaczony dla tych pracowników sądu, którzy na co dzień kontaktują się z mediami, czyli dla rzeczników, pracowników biur prasowych, a także dla prezesów sądów, którzy mogą włączać się w proces aktywnej komunikacji.


Pracując nad dokumentem Zespół przeprowadził dwie szczegółowe, anonimowe ankiety, skierowane do rzeczników prasowych sądów powszechnych oraz do dziennikarzy, którzy regularnie przygotowują swoje materiały w sądach. Oba kwestionariusze pomogły w zidentyfikowaniu oczekiwań we wzajemnej komunikacji i stały się inspiracją dla części zapisów „Zbioru…”.

Rzecznicy prasowi sądów wskazywali, że ich pracę i komunikację z dziennikarzami mogłoby ułatwić mniejsze obciążenie sprawami orzeczniczymi, wsparcie przez pracowników biur prasowych , a także włączenie się innych sędziów w komunikację z mediami.

Z kolei dziennikarze podkreślili, że rzecznicy bywają wobec mediów nieufni, wyznaczają odległe terminy udzielenia wypowiedzi, nie wykazują się aktywną komunikacją. Więcej o wynikach ankiet można przeczytać tutaj.

Zespół poświęcił uwagę także zaleceniom Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, które dotyczą komunikacji sądów z dziennikarzami.

Zbiór dobrych praktyk komunikacyjnych dla sądów dotyczy pięciu obszarów:
• budowanie profesjonalnych relacji z dziennikarzami,
• organizacja biur prasowych,
• udzielanie informacji dziennikarzom,
• budowanie pozytywnego wizerunku sądów,
• prowadzenie komunikacji w sytuacji kryzysowej.

19 czerwca 2015 r. dokument został zatwierdzony uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa.
W przygotowaniu jest „Sądowe ABC – poradnik dla dziennikarzy”, zawierający objaśnienie sądowych procedur, dotyczących udzielania informacji przez rzeczników prasowych sądów, dostępu do akt spraw oraz udziału mediów w rozprawach.

Anna Twardowska
ekspert w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości
członek Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach MS i KRS

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Pisał o "tęczowej zarazie". Stał się męczennikiem na prawicy
0 0Dlaczego wierzę Jarosławowi Kaczyńskiemu

CHAOS W SZKOŁACH

POLECAMYPartnerem materiału jest 0 0"Nie ma szans, żeby pójść do toalety". Tak wygląda praca nauczycieli po reformie Zalewskiej
0 0"Poszedłem i się załamałem". Zebrania w szkole pokazują, co jest nie tak z polskim społeczeństwem