O autorze
Notka o mnie – Artystka sztuk wizualnych. Autorka rzeźb, fotografii i instalacji. Zajmuje sie problemami czasu, przestrzeni, relacji i stanów granicznych "pomiędzy". Jest autorką instalacji wideo, w których postacie symbolizują problemy i procesy przemian współczesnego świata. Jej procesualne prace - m.in. rzeźby i instalacje z mgły, waty cukrowej, zabawek dotyczą obecności sztuki w życiu codziennym, nowoczesnego myślenia i przekraczania granic. Brała udział w wielu wystawach, w tym m.in. w Biennale w Sydney, w Biennale w Wenecji (zaproszona przez artystów rumuńskich do wystawy w ramach narodowej reprezentacji), Moderna Museet w Sztokholmie, Whitechapel Gallery w Londynie, w Jeu de Paume w Paryżu, Martin Gropius Bau w Berlinie, w Zachęcie w Warszawie czy Museum of Contemporary Art w Chicago, Galeria SAB w Bogocie / Kolumbii czy MAM Museo de Arte Moderna Rio de Janeiro.

NA ZACHĘTĘ DO MUZEUM

Zuzanna Janin "Pomiędzy" [Maria. Zuzanna. Melania], 2005, widok instalacji wideo, Muzeum Sztuki w Łodzi
Zuzanna Janin "Pomiędzy" [Maria. Zuzanna. Melania], 2005, widok instalacji wideo, Muzeum Sztuki w Łodzi ZUZANNA JANIN STUDIO
Wystawa prezentuje kolekcję sztuki współczesnej zebraną przez Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych od momentu jego powstania w 2004 roku do 2013. Towarzystwo tworzyło swoje zbiory tak, aby korespondowały z kolekcją Muzeum Sztuki w Łodzi i ją uzupełniały. Efektem jest wyjątkowo spójna merytorycznie kolekcja, przekazana właśnie do zbiorów Muzeum.


Na zachętę do muzeum.
Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych


ms1, ul.Więckowskiego 36

czas trwania wystawy:
13 grudnia 2013 – 2 marca 2014Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych powstało w 2004 roku w odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo Kultury Narodowy Program Kultury „Znaki Czasu”. Program przewidziany był jako zachęta do powstawania regionalnych, obywatelskich stowarzyszeń, gromadzących kolekcje sztuki współczesnej. Autorem idei był ówczesny minister, Waldemar Dąbrowski. Kolekcje miały być finansowane kwotami pozyskanymi od sponsorów oraz ze środków wyasygnowanych przez Ministerstwo. Dzięki temu w większości województw powstały tzw. „Zachęty” – Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.


Członkowie Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych trafili na sytuację szczególną – kolekcja miała powstawać w mieście, w którym od przeszło siedemdziesięciu lat istniało jedyne wówczas w Polsce muzeum, gromadzące sztukę współczesną. Założeniem Towarzystwa było ukształtowanie kolekcji komplementarnej do tej istniejącej, rozwijającej i dopowiadającej te wątki, które w zbiorach Muzeum były istotne. Do tworzenia kolekcji zaproszono grono ekspertów, w którym znaleźli się krytycy i historycy sztuki: Dorota Jarecka, Dorota Monkiewicz, Maria Morzuch, Grzegorz Musiał, Paweł Sosnowski, a od 2007 roku – Jarosław Suchan.
Obecnie zbiory liczą prawie siedemdziesiąt pozycji. Artyści, których prace zostały wybrane do kolekcji, to: grupa Azorro, Krzysztof Bednarski, Cezary Bodzianowski, Bogna Burska, Agnieszka Chojnacka, Artur Chrzanowski, Tomasz Ciecierski, Stanisław Dróżdż, Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin, Igor Krenz, Zofia Kulik, Robert Kuśmirowski, Konrad Kuzyszyn, Przemysław Kwiek, Natalia Lach-Lachowicz, Wojciech Leder, Dominik Lejman, Zbigniew Libera, grupa Łódź Kaliska, Katarzyna Kozyra, Robert Maciejuk, Magdalena Moskwa, Jacek Niegoda, Anna Orlikowska, Leszek Paul, Wiktor Polak, Karol Radziszewski, Joanna Rajkowska, Józef Robakowski, Jadwiga Sawicka, grupa Sędzia Główny, Janek Simon, Paweł Susid, Grzegorz Sztwiertnia, grupa Twożywo, Ryszard Waśko, Ewa Zarzycka, Alicja Żebrowska.


W 2008 roku Towarzystwo podpisało z Muzeum Sztuki w Łodzi umowę o współpracy, przenosząc jednocześnie do gmachu Muzeum swoją siedzibę. W związku z zakończeniem programu, zaplanowanego na lata 2004–2013, Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych kończy swoją działalność w zakresie budowania kolekcji, deklarując przekazanie zebranych prac do zbiorów Muzeum Sztuki.

Z tej okazji w Muzeum Sztuki zaplanowana została wystawa kolekcji. Towarzyszy jej dwujęzyczny (polsko-angielski) katalog Kolekcji Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, który podsumowuje jego kilkuletnią działalność.Wydawnictwo przygotowano w formie albumu, zawierającego barwne fotografie dzieł oraz teksty dotyczące znaczenia i specyfiki Kolekcji. Współwydawcami katalogu są Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Muzeum Sztuki w Łodzi.

Publikacja została dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje oraz Łódzkiej Strefy Ekonomicznej.

Kuratorzy wystawy i redaktorzy katalogu: Grzegorz Musiał i Anna Saciuk-Gąsowska

Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zostało laureatem Nagrody ms za rok 2012. Nagroda ms przyznawana jest instytucjom, firmom, przedstawicielom mediów i osobom prywatnym jako forma uznania za szczególne wsparcie udzielone Muzeum Sztuki w Łodzi.


_________________________________________
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE:
15.12. 2013 (niedziela), g. 17.17. Oprowadzanie po wystawie. Prowadzenie: Małgorzata Wiktorko.
23.02.2014 (niedziela), g. 17.17 Oprowadzanie po wystawie. Prowadzenie: Małgorzata Wiktorko.

Pamiętnik na zachętę - warsztaty dla dzieci i młodzieży (na zamówienie przez cały czas trwania wystawy. Zgłoszenia pod nr tel. 605 060 063. Telefon czynny w godz. 8:00-16:00). Zapraszamy do pracy w najżywszym kontakcie z dziełami sztuki - nie w sali warsztatowej, ale bezpośrednio na galerii. Do tego będą to dzieła (zakupione przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych), które często są po raz pierwszy pokazywane publiczności. Małych i większych gości przez wystawę poprowadzą kartki z pamiętnika z różnymi wskazówkami - zadaniami. Będą rysowanki i wyklejanki, ale także scenki do odegrania i mnóstwo podchwytliwych pytań. Odpowiedzi ułożą się w unikatowy pamiętnik z wizyty w muzeum. Każdy wyjdzie z własnoręcznie wykonanym przewodnikiem po muzeum, a potem przy jego pomocy będzie mógł zachęcić do odwiedzin kolegów, znajomych czy rodzinę.
Partnerem wydawnictwa pt. "Katalog wystawy Łódzkiej Zachęty Sztuk Pięknych" jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.


***


Instalacja wideo "Pomiędzy (Matki i Córki) [Maria. Zuzanna. Melania.], 2005 została przygotowana specjalnie na wystawę "Dzień Matki" w Galerii XXI w Warszawie w 2005, kuratorka Agnieszka Rayzacher

foto: dzięki uprzejmości GALERII LOKAL_30

ZAPRASZAMY

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Pisał o "tęczowej zarazie". Stał się męczennikiem na prawicy
0 0Dlaczego wierzę Jarosławowi Kaczyńskiemu