Wzrost bezrobocia nie do zahamowania - alarmuje Światowa Organizacja Pracy

Według najnowszego raportu i prognozy Światowej Organizacji Pracy przez następne parę lat kryzys na światowym rynku pracy będzie się pogłębiał. Obecnie stopa bezrobocia w skali światowej wynosi 6, 2%, co oznacza, że codziennie ponad 202 miliona osób w wieku produkcyjnym zmuszonych jest pozostać w domu. Czarny scenariusz zakłada, że jeszcze w tym roku 6 milionów osób straci pracę, a w następnym 2013 kolejne 5 milionów.


Światowa Organizacja Pracy, 30 kwietnia br., opublikowała raport: „The World of Work Report 2012: Better Jobs for a Better Economy”, w którym ostrzega, że w przypadku braku efektywnych rozwiązań oraz zmian w podejściu państw do zarządzania kryzysem, w przeciągu kolejnych lat sytuacja na rynku pracy będzie się pogarszać.


W skali globalnej, w przeciągu tylko ostatnich pięciu lat ponad 50 miliona osób powiększyło grono bezrobotnych. Skutki kryzysu najdotkliwiej odczuły gospodarki państw rozwiniętych. Obecnie średnia stopa bezrobocia na świecie wynosi 6.2%, a w samej Unii Europejskiej średnia wzrasta do poziomu 10.2%. Główną przyczyną takiego rozwoju sytuacji są działania rządów tych państw, które zdecydowały się zastosować środki zapobiegawczo - ostrożnościowe polegające na drastycznym zmniejszeniu wydatków budżetowych.
Szczególnie tych związanych z inwestycjami publicznymi, w celu umożliwienia rozwoju inwestycjom prywatnym. Niestety, przy coraz mniejszym, słabnącym popycie oraz problemami z udzielaniem kredytów przedsiębiorcom, owe środki nie tylko nie uzdrowiły sytuacji, lecz wprost odwrotnie, przyczyniły się do jej znacznego pogorszenia.


Międzynarodowa Organizacja Pracy, ostrzega, że dalsze drastyczne oszczędności budżetowe stosowanie przez większość państw euro strefy, mogą doprowadzić do kolejnej recesji.

Raymond Torres, dyrektor w Międzynarodowej Organizacji Pracy, a zarazem twórca raportu, ostrzega: „W 2/3 państw europejskich poziom bezrobocia drastycznie wzrósł w przeciągu ostatniego roku. Jeżeli nic nie zostanie zrobione, Międzynarodowa Organizacja Pracy przewiduje, że w tym roku bezrobocie w skali świata zwiększy się o 6 miliona osób w tym roku, a w następnym o kolejne 5 miliona osób.”


Najgorzej sytuacja wygląda wśród młodzieży. Bezrobocie wśród młodzieży wzrosło w 80% państw rozwiniętych. Obecnie w Unii Europejskiej 22,4% ludzi między 15 a 24 rokiem życia jest bezrobotnych. Zaskakującym, a zarazem niepokojącym jest fakt, że do tej pory żadne państwo europejskie nie stworzyło kompleksowego planu naprawczego i nie podjęło skutecznych działań celem stworzenia nowych miejsc pracy. Do tej pory takie plany opracowały i przyjęły jedynie: Kanada, Australia i Stany Zjednoczone.

Większość z osób, które tracą zatrudnienie, nie widząc perspektyw w znalezieniu kolejnego, często popadają w depresje i demoralizują się. Ponadto tracą aktywność zawodową, co znacznie zmniejsza ich szanse na konkurencyjnym rynku pracy. Jak pokazuje Indeks Niepokoju Społecznego, stworzony na potrzebę raportu, 57 na 106 z badanych państw wykazało wzrost napięcia społecznego w porównaniu z rokiem poprzednim (2010).

Dobra wiadomość - Polsce, jako jednej z 6 wśród 36 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, udało się po 2007 r. zwiększyć poziom zatrudnienia.

Raport przewiduje, że sytuacja na rynku pracy może się poprawić dopiero pod koniec 2016 r.

Konkluzja: „Śpieszmy się kochać… i szanować naszą pracę, tak szybko możemy ją stracić !”