Liga Mistrzów w biznesie. Bank Światowy chce pomóc firmom z Dolnego Śląska stać się innowacyjnymi Czempionami

Rynek We Wrocławiu – stolicy Dolnego Śląska.
Rynek We Wrocławiu – stolicy Dolnego Śląska. Fot. Maciek Lulko/http://skroc.pl/e0052/flickr.com CC-BY/http://skroc.pl/9ffbb
Firmy z Dolnego Śląska, które chciałyby realizować innowacyjne projekty, mogą doskonale przygotować się do tego zadania jak nigdy dotąd. Jak to możliwe? Dzięki pomocy Banku Światowego, który na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przeprowadza ocenę potrzeb i potencjału przedsiębiorstw w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji w Polsce. Głównym celem tego działania jest powstanie jak największej liczby biznesowych Czempionów, zdolnych dołączyć do grona klubu światowych liderów innowacyjności.


Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, przy współpracy z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, kieruje swój projekt przede wszystkim do MSP z Dolnego Śląska, które inwestują w innowacje oraz działalność B+R, a także chcą skorzystać ze wsparcia publicznego. Na czym dokładnie polega pomoc firmom?


Indywidualne podejście do każdego podmiotu
Regionalni konsultanci biznesowi, którzy zawodowo zajmują się doradztwem lub posiadają doświadczenie w rozwijaniu i wdrażaniu innowacji, w siedzibie firmy przeprowadzają wywiad. Spotkanie ma charakter dyskusji pomiędzy prezesem przedsiębiorstwa, a przedstawicielem Banku Światowego. Rozmowa koncentruje się na kilku obszarach. Takich jak m. in. zarządzanie strategiczne, motory i bariery innowacyjności oraz wzrostu, a także pozycja firmy w łańcuchu innowacji i jej relacji z otoczeniem biznesowym.
Jerzy Toborowicz z Banku Światowego

Nasze podejście opiera się na pogłębionych, indywidualnych rozmowach z prezesami i właścicielami wybranych firm, które nakierowane są na identyfikację potrzeb i barier w rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Na terenie woj. dolnośląskiego przeprowadziliśmy już ponad 170 spotkań z firmami. Nadal prowadzimy rekrutację i wywiady.

Pełna dyskrecja i poznanie pozycji firmy na rynku
Z grona dotychczas przeanalizowanych przez Bank Światowy firm 11 proc. z nich zostało ocenionych jako super-Czempioni, a 15 proc. jako wschodzący Czempioni. Na tle pozostałych przedsiębiorstw wyróżnione podmioty charakteryzują się m.in. przeznaczaniem wyższych wydatków na B+R oraz wizją zarządu spółki, który najczęściej dąży do wdrożenia swoich rozwiązań na rynkach międzynarodowych.

Poddanie się analizie jest dla firmy całkowicie bezpieczne. Dlatego że Bank Światowy gwarantuje pełną dyskrecję odbytej rozmowy oraz zobowiązuje się do zachowania anonimowości wszystkich danych uzyskanych w wywiadzie. Poszczególne informacje uzyskane w ten sposób nie będą upubliczniane pojedynczo, ale w formie zagregowanych danych – zbiorczych zestawień statystycznych.


Wsparcie regionalnego biznesu
Partnerami projektu Banku Światowego na Dolnym Śląsku zostały instytucje otoczenia biznesu: Data Techno Park, Wrocławskie Centrum EIT+ oraz regionalne organizacje biznesowe: Dolnośląscy Pracodawcy oraz Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Celem tej współpracy jest stworzenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) innowacyjnych firm. Tak, aby przedsiębiorstwa były liderami w wyznaczaniu kierunków, w jakich powinny zmierzać prace badawczo-rozwojowe. Jak wynika z analiz Banku Światowego – około 60 proc. MSP jest zainteresowanych przystąpieniem do PPO.
Marcin Kowalski, koordynator konsultantów regionalnych Banku Światowego i wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców

Cieszę się, że rozpoczęliśmy stałą współpracę z Bankiem Światowym w regionie. Ten projekt zapewni, że podejmowane działania, mające na celu zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w kształtowanie polityki innowacji w Polsce, będą miały charakter stały i mogą być kontynuowane przez cały okres wdrażania funduszy europejskich, a także później.


Smart Lab – współpraca biznesu i nauki z administracją publiczną
– Kluczowym elementem PPO ma być model Smart Lab, czyli cykl spotkań podmiotów, których współdziałanie ma przyczynić się do rozwoju innowacyjności oraz wsparcie tzw. inteligentnych specjalizacji na Dolnym Śląsku. Ich uczestnikami będą przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, naukowcy, przedstawiciele administracji publicznej oraz sektora pozarządowego – wyjaśnia Romuald Litwin, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju (B+R) w Data Techno Park, konsultant regionalny w projekcie Banku Światowego.

Współdziałanie biznesu, nauki oraz administracji publicznej jest bardzo ważne. Firmy będą miały kluczowy wpływ na rozdysponowanie około 10 mld euro, które Polska ma do wydania z funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 na rozwój innowacji i wsparcie tzw. inteligentnych specjalizacji.

– Dlatego Bank Światowy we współpracy z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu, przeprowadza ocenę potrzeb i potencjału firm w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji w Polsce. Są to kluczowe obszary gospodarcze, które dzięki wdrażaniu szeroko rozumianych innowacji mają największy potencjał dla rozwoju kraju i to na nich będzie skoncentrowane wsparcie publiczne przeznaczone na rozwój innowacji w nowej perspektywie finansowej – dodaje Romuald Litwin.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
POLECAMY 0 0"Cały dom robi we wiadra". Sławojki i wychodki w środku polskiego miasta
0 0Przekop mierzei przyciąga turystów. Nie wszyscy się cieszą
0 0Będzie nowy serial w świecie "Star Wars". Jest mroczny zwiastun