Kolejny mit antyszczepionkowców obalony. Uważasz, że lekarze nie zgłaszają NOP-ów, zgłoś je sam

Niepożądane odczyny poszczepienne mogą być zgłaszane przez rodziców.
Niepożądane odczyny poszczepienne mogą być zgłaszane przez rodziców. Prawo autorskie: perutskyi / 123RF Zdjęcie Seryjne
Antyszczepionkowcy często podnoszą, że lekarze nie zgłaszają niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) i przez to statystyki dotyczące tych zdarzeń medycznych są niepełne. Nie informują jednak, że NOP mogą bezpośrednio zgłosić rodzice jako działanie niepożądane farmaceutyku.


Zgłoszenia o działaniach niepożądanych przyjmuje Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wystarczy wejść na stronę Urzędu i pobrać odpowiedni formularz.

Krok po kroku
Żeby dokonać zgłoszenia, można wypełnić formularz, wydrukować, podpisać i wysłać na adres Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Aby zapewnić poufność danych wysyłanych drogą listowną, należy włożyć zgłoszenie do osobnej zaklejonej koperty, z adnotacją „Działanie niepożądane”, którą następnie wkładamy do kolejnej koperty już zaadresowanej do odbiorcy.


Takie zgłoszenie można też wysłać faksem na numer telefonu: 22 49 21 309. Formularz można też przekazać poprzez platformę ePUAP, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając na adres: ndl@urpl.gov.pl. Działanie niepożądane można również zgłosić używając bezpłatnej aplikacji mobilnej Mobit Skaner.


W ten sposób można zgłaszać oczywiście nie tylko niepożądane działania szczepionek, ale także wszystkich leków.
Co to jest NOP i kto zgłasza
Zgodnie z definicją NOP-em nazywamy zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki. Wyjątek stanowią odczyny po szczepieniu BCG – w tych wypadkach kryterium czasowe jest znacznie wydłużone, co wynika ze specyfiki szczepionki.


Niepożądane odczyny poszczepienne są wynikiem: indywidualnej reakcji organizmu człowieka szczepionego na podanie szczepionki, błędu wykonania szczepionki lub błędu podania szczepionki; zjawisk od szczepienia niezależnych, a tylko przypadkowo pojawiających się po szczepieniu.

Jak tłumaczy na stronach NIZP-PZH dr Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, każde zaburzenie stanu zdrowia mogące mieć związek ze szczepieniem podlega zgłoszeniu. W związku z tym jeśli rodzic zaobserwuje u dziecka, lub osoba dorosła u siebie, jakiś niepokojący objaw, niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz na podstawie opisanych przez pacjenta objawów klinicznych oraz badania lekarskiego podejmuje decyzję o zasadności zgłoszenia danego przypadku do nadzoru jako NOP.

Jeśli jednak lekarz nie będzie chciał zgłosić, to rodzic może to zrobić sam. Urząd Rejestracji Leków wręcz zachęca, żeby pacjenci lub ich opiekunowie zgłaszali niepożądane działania produktów leczniczych.

Napisz do autora: anna.kaczmarek@natemat.pl