Nie dla politycznej kontroli nad prokuraturą. Jest pierwsza, miażdżąca dla Ziobry, opinia Stowarzyszenia Prokuratorów

Pierwsza uchwała Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex super omnia" uderza w Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę.
Pierwsza uchwała Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex super omnia" uderza w Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę. Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gzeta
Prokuratorom pozostaje pogratulować odwagi. – Prokuratura stała narzędziem politycznym w rękach Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, mającym realizować w znacznej mierze interesy partii rządzących oraz jego osobiste cele, poprzez instrumentalne wpływanie na bieg postępowań – czytamy w pierwszej uchwale Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex super omnia”. Pierwsze walne zgromadzenie tej organizacji odbyło się wczoraj.

Organizacja została powołana do życia już rok temu, po tym jak Zbigniew Ziobro zaczął łączyć funkcję ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, jednak ostatecznie zarejestrowana została dopiero w styczniu 2017 roku.
Pierwsza wydana wczoraj przez Zgromadzenie Prokuratorów uchwała, oceniająca aktualny stan polskiej prokuratury, nie pozostawia na decyzjach Zbigniewa Ziobry suchej nitki. Stowarzyszenie wymienia niektóre negatywne skutki upolitycznienia prokuratury:

- Nadmierne eksponowanie postępowań mających dotyczących oponentów politycznych oraz  działań obywatelskich krytycznych wobec władzy, przy jednoczesnym zaniechaniu ścigania, dopuszczających się naruszeń prawa, osób pełniących funkcje w strukturach rządowych oraz w spółkach Skarbu Państwa,
- brak zdecydowanej, jednolitej reakcji na przejawy dyskryminacji, ksenofobii i towarzyszących im przejawów nienawiści,
- angażowanie się w sprawy, którymi Prokurator Generalny, jako strona postępowania, jest lub może być osobiście zainteresowany,
- propagandowe wykorzystywanie prokuratury, do budowy własnej pozycji politycznej.

Wiele miejsca w uchwale poświecono również włączaniu prokuraturę w działania, które Stowarzyszenie uznaje za podważanie zasady trójpodziału władzy. Mowa jest między innymi o inicjowaniu lub akceptowaniu przez ministra sprawiedliwości "projektów ustaw sprzecznych z  Konstytucją”, "odmowie ścigania zaniechania publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego” czy "prowadzeniu śledztw wobec Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i sędziów sądów powszechnych w związku z wypełnieniem ich ustawowych zadań”

W opinii członków Stowarzyszenia Prokuratorów, utworzenie Wydziału Spraw Wewnętrznych stanowi element politycznego projektu, mającego na celu "podporządkowanie sędziów i prokuratorów władzy wykonawczej”. Stowarzyszenie sprzeciwia się też "werbalnej agresji i pogardliwym sformułowaniom wobec środowiska sędziowskiego i prokuratorskiego”, jakich w ich odczuciu wielokrotnie dopuszczał się Zbigniew Ziobro.

Źródło: lexso.org.pl
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...