Kto ma prawo do wcześniejszej emerytury? Wśród nich są m.in. górnicy i prezydenci RP

Prezdenci RP mogą liczyć na wiele przywilejów po ustąpieniu ze swojego stanowiska, w tym na wcześniejszą emeryturę.
Prezdenci RP mogą liczyć na wiele przywilejów po ustąpieniu ze swojego stanowiska, w tym na wcześniejszą emeryturę. Fot . Bartosz Bańka / Agencja Gazeta
Za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wielkie wzburzenie wywołało podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia. Obniżenie tego pułapu było jedną z głównych obietnic PiS w wyborach. Ta została spełniona - niższy wiek emerytalny obowiązuje od 1 października 2017 roku. U kobiet wynosi 60 lat, a u mężczyzn 65 lat. Jednak jest parę grup zawodowych, które mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę.

Sędziowie i prokuratorzy, służby celne, górnicy, nauczyciele, kolejarze, mundurowi i prezydent RP mają możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. W przypadku pierwszej z wymienionych grup, kobieta może przejść w stan spoczynku w wieku 55 lat, jeśli przepracowała na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 25 lat. Mężczyzna z kolei może to zrobić w wieku 60 lat, jeśli przepracował na stanowisku nie mniej niż 30 lat. Funkcjonariusze Służb Celnych oraz Służb Celno-Skarbowych mogą przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat, mając za sobą co najmniej 15 lat służby (w tym minimum pięć związanych ze zwalczaniem przestępczości) albo mając 55 lat i minimum 25 lat służby.

Górnicy
To bez wątpienia jeden z najcięższych i najbardziej niebezpiecznych zawodów, stąd nic dziwnego, że ta grupa zawodowa ma specjalne przywileje. Jeżeli górnik wykonywał swoją pracę stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią przez co najmniej 25 lat, to może ubiegać się o prawo do emerytury górniczej bez względu na ukończony wiek. Dla tych, co nie spełniają tego wymogu, wcześniejsza emerytura przysługuje po ukończeniu 50 lat, jeśli pracownik ma za sobą okres pracy górniczej wraz z okresami pracy równorzędnej (minimum 20 lat w przypadku kobiet, a 25 lat u mężczyzn, w tym przynajmniej 15 lat czystej pracy pod ziemią).

Osoby, które ukończyły 55 lat, muszą wykazać okres pracy górniczej wraz z okresami pracy równorzędnej, który wynosi minimum 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat u mężczyzn (10 lat czystej pracy pod ziemią). Należy pamiętać, że aby uzyskać wcześniejszą emeryturę, górnicy nie mogą przystąpić do OFE albo złożyć wniosek o przekazanie pieniędzy z funduszu do budżetu państwa.


Mundurowi
W przypadku mundurowych, do których należą żółnierze zawodowi oraz funkcjonariusze 10 formacji (policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej) sytuacja jest inna. Mundurowi, którzy zatrudnili się przed 1 stycznia 2013 roku mogą przejść na emeryturę po przepracowaniu 15 lat, bez względu na wiek. Z kolei ci, co rozpoczęli służbę po tej dacie mogą przejść w stan spoczynku w wieku 55 lat i po 25 latach służby.

Reszta grup zawodowych
Kolejarze mogą przechodzić w stan spoczynku w wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. Muszą przedstawić okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat u kobiety i 25 lat u mężczyzny, w tym minimum 15 lat pracy równorzędnej. Inaczej jest u nauczycieli. Ci mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, gdy będą mieli za sobą 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat przy tablicy lub 25 lat stażu pracy, z czego 20 lat w szkolnictwie specjalnym. Co ciekawe, jeszcze do niedawna rolnicy mogli przechodzić w stan spoczynku w wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, ale musiały być spełnione specjalne warunki (jeśli został osiągnięty wspomniany wiek do 31 grudnia 2017 roku oraz rolnik podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat).

Wyjątkową grupą zawodową są za to prezydenci RP, których zbyt wielu rzecz jasna nie ma. Ustępując ze swojego stanowiska prezydent ma wiele przywilejów. Jednym z nich jest dożywotnie miesięczne uposażenie w wysokości 75 proc. kwoty wynagrodzenia zasadniczego. Teoretycznie prezydent może przejść na emeryturę w wieku 40 lat. Dla porównania, Lech Wałęsa miał 52 lata, gdy przechodził na emeryturę. Aleksander Kwaśniewski miał 51 lat, a Bronisław Komorowski 63 lata.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...