Kiedy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej robi przelew? Zasada jest zawsze ta sama

Terminy wpłacania świadczeń są realizowane przez MOPS w różnych terminach, ale zawsze musi to być przed końcem miesiąca.
Terminy wpłacania świadczeń są realizowane przez MOPS w różnych terminach, ale zawsze musi to być przed końcem miesiąca. Fot. Grzegorz Bukała / Agencja Gazeta
MOPS wypłaca całą masę różnych świadczeń – jedne z nich są obligatoryjne, a inne fakultatywne. Z tego powodu terminy wypłat są różne i zależą m.in. od typu świadczenia. Przeważnie są z góry ustalane na kilka miesięcy do przodu lub na cały rok.


Żelazną zasadą przy wypłacaniu pieniędzy przez MOPS jest to, że musi wypłacić świadczenia pieniężne do końca miesiąca. Terminy wypłat dla każdej miejscowości mogą się różnić od siebie. Zatem w tym wypadku najlepiej zadzwonić lub sprawdzić tę informację w internecie.

Przykładowo w Katowicach zasiłki okresowe, stałe oraz celowe są wypłacane do 8-go dnia każdego miesiąca. Świadczenia rodzinne/zasiłek pielęgnacyjny do 11-go, dodatek mieszkaniowy do 6-go, a świadczenie wychowawcze do 15-go.

W Pile świadczenia rodzinne wypłacane są na wskazany przez świadczeniobiorcę rachunek bankowy w terminie od 23 do 27 dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, świadczenia wypłacane są w ostatni dzień roboczy poprzedzający datę planowanej wypłaty.

Trzeba koniecznie wiedzieć, że terminy wypłat świadczeń są dzielone także według kolejności alfabetycznej. Stąd np. nazwiska od A do J przypadną na 23 lipca, K-P na 24 lipca, a R-Ż na 25 lipca.

Terminy wypłat
Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. (Podstawa: art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)

Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, becikowe, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy) wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca. (Podstawa: art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych).


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. (Podstawa: art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. (Podstawa: art. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych).
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...

WYBORY 2019

WYNIKI, ANALIZY, KOMENTARZE