Podatek od użytkowania nieruchomości to już przeszłość. Tłumaczymy jak korzystać z nowego prawa

Podpowiadamy jak korzystać z nowego prawa.
Podpowiadamy jak korzystać z nowego prawa. Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta
Mieszkańcy wielu miast w Polsce juz niedługo będą mogli szybciej i łatwiej przekształcić użytkowane wieczyście grunty Skarbu Państwa, na których mieści się ich mieszkanie lub dom, na własność. Wystarczy spełniać tylko kilka warunków i coroczna opłata zamieni się w jednorazowy zakup.


Niemal każdy właściciel mieszkania lub domu musi co roku płacić podatek od użytkowania wieczystego gruntu, na którym mieści się jego posiadłość. Od niedawna samorządy oferują łatwiejszy sposób przekształcenia tych gruntów na własność.


Prawo, na mocy którego jest to możliwe, weszło w życie od 1 stycznia tego roku, ale dopiero od niedawna samorządy doszły do porozumienia odnośnie wysokości bonifikat w poszczególnych miastach. Stąd wielu mieszkańców już dostało, albo niebawem dostanie listy z informacją o możliwości przekształcenia.


Ustawa objęła bowiem te grunty, na których stoją domy jednorodzinne oraz budynki wielorodzinne, w których co najmniej jedno mieszkanie ma wyodrębnioną własność. Przy czym na współwłasność gruntu załapali się nie tylko właściciele mieszkań, ale również lokali handlowych i usługowych w tych budynkach.


Co należy zrobić?
Przekształcić użytkowany wieczyście grunt na własność może zrobić tylko właściciel danego lokalu. Będzie on musiał uiścić jedynie jednorazową opłatę przekształceniową. Jest ona obliczana na podstawie 20-krotności podatku, który miałby zapłacić normalnie w 2019 roku za użytkowanie wieczyste i pomniejszony o stosowną bonifikatę.

Żeby uzyskać tę ulgę wystarczy złożyć stosowny wniosek w nadrzędnym urzędzie gminy. Do niego należy załączyć jeszcze wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego):

– w przypadku osób aktywnych zawodowo – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru generowane przez system po wysłaniu wypełnionego dokumentu).

– w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (albo o braku świadczenia)

– w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu lub o nie składaniu zeznania podatkowego

– w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego

– w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę – zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy albo rozliczenie roczne PIT-40

– w przypadku osób uczących się pełnoletnich – zaświadczenie ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu (albo braku uzyskania dochodu)

– inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej.

Wniosek i listę potrzebnych załączników znaleźć można na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Jaka bonifikata?
W przypadku np. Poznania czy Wrocławia wynosi ona 50 proc. jeśli dochód na jednego mieszkańca gospodarstwa domowego nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona. Innymi słowy jeśli dochód na jednego członka rodziny nie przekraczał 2292,51 zł w 2018 roku to przysługuje jej bonifikata.

Zakładając, że za użytkowanie wieczyste mielibyśmy zapłacić w 2019 roku 100 zł, to jednorazowa opłata w Poznaniu wyniosłaby 1000 zł. Po uiszczeniu tej opłaty właściciel nie musiałby już nic więcej płacić.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0O pracy w tym miejscu marzą setki osób. Tylko oferta dla stolarza wzbudziła drwiny
Bella Happy Pants 0 0Mniej powodów do zmartwień. 5 gadżetów – twoje dziecko będzie bezpieczniejsze
0 0Powiedzieli "sprawdzam". Oto, co się stało ze 100 obietnicami partii Kaczyńskiego
0 0Przestajemy wierzyć, że może być inaczej. Polacy wiedzą, kto wygra wybory
WYBORY2019 0 0Pozwolił powiesić plakaty kandydata PiS i teraz żałuje. "Popełniłem błąd i właśnie za niego płacę"
0 0Parodiował niepełnosprawnych? Pszoniak: Trzeba się puknąć w głowę!