nt_logo

Obowiązkowa służba wojskowa? Polacy jasno wyrazili swoje zdanie w sondażu

Natalia Kamińska

03 października 2022, 09:57 · 2 minuty czytania
Wprawdzie to za naszą wschodnią granicą toczy się wojna i to tam jest obowiązkowa służba wojskowa, ale co Polacy sądzą o takim rozwiązaniu dla siebie? Okazuje się, że są niemu nieprzychylni i nie chcieliby, aby służba wojskowa był obligatoryjna.


Obowiązkowa służba wojskowa? Polacy jasno wyrazili swoje zdanie w sondażu

Natalia Kamińska
03 października 2022, 09:57 • 1 minuta czytania
Wprawdzie to za naszą wschodnią granicą toczy się wojna i to tam jest obowiązkowa służba wojskowa, ale co Polacy sądzą o takim rozwiązaniu dla siebie? Okazuje się, że są niemu nieprzychylni i nie chcieliby, aby służba wojskowa był obligatoryjna.
Polscy żołnierze Fot. Piotr Molecki/East News
  • Aktualnie obowiązek odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej jest zawieszony
  • Jednak w razie wybuchu wojny lub ogłoszenia powszechnej mobilizacji niemal każdy obywatel może zostać wezwany do służby wojskowej
  • Polacy nie chcą jednak, aby tak się stało. Większość z nich nie popiera takiego rozwiązania i nie chce służyć w wojsku

Sondaż w tej sprawie zleciła "Rzeczpospolita". W tym badaniu opcję "raczej nie" wybrało 24,3 proc. ankietowanych, a za opcją "zdecydowanie nie" było 32,8 proc. badanych.

Polacy nie chcą obowiązkowej służby wojskowej

Tylko 12,4 proc. "zdecydowanie" opowiada się za powrotem poboru, a 23,3 proc. jest "raczej" na tak. 7,2 proc. Polaków to osoby niezdecydowane.

Najbardziej niechętne takiemu rozwiązaniu są osoby w wieku 50 plus. W tej grupie wiekowej przeciwnych obowiązkowej służbie wojskowej jest 78 proc. pytanych.

Podobnie na sprawę patrzą osoby młode. Jak pokazuje sondaż, 77 proc. badanych w grupie wiekowej 18-39 lat jest przeciwnych. Znaczna grupa przeciwników to także mieszkańcy wsi - 62 proc.

Ale są też zwolennicy tego pomysłu. Są nimi przeważnie wyborcy Zjednoczonej Prawicy (56 proc.), którzy informacje czerpią z „Wiadomości” TVP (67 proc.).

Polacy mogą do wojska zgłosić się także dobrowolnie

Przypomnijmy, że w maju w Polsce resort obrony ogłosił nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Aby starać się o przyjęcie do służby, kandydat musi do wniosku dołączyć: kopię dokumentu tożsamości, kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Czym jest dokładnie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa? Wojsko wyjaśnia, że teraz do wyboru potencjalny kandydat ma trzy rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową.

W przypadku wyboru dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej rekrut przejdzie dwa etapy służby: 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej. W tym czasie będzie miał wybór – nie musi być wcale skoszarowany.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona ustawą o obronie ojczyzny. Celem rządzących jest osiągnięcia 300 tys. żołnierzy w polskich siłach zbrojnych (250 tys. w jednostkach operacyjnych oraz 50 tys. terytorialsów).