O autorze
MamPrawoWiedziec.pl
serwis.MamPrawoWiedziec.pl

Jesteśmy pierwszą polską organizacją, która realizuje ideę smart voting - informujemy o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne.

Ułatwiamy dostęp do informacji publicznych. Przepytujemy kandydatów w wyborach powszechnych, abyście mogli głosować świadomie. Publikujemy informacje o doświadczeniu, poglądach i głosowaniach polskich parlamentarzystów, aby ich praca była jawna i przejrzysta. Zbieramy ich wyborcze obietnice, aby przestali ochoczo rzucać słowa na wiatr. I dodatkowo obserwujemy podobne projekty na świecie.

Projekt MamPrawoWiedziec.pl jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Fundacji Batorego.

O samorządzie w Sejmie

Janosikowe, karta nauczyciela, reforma śmieciowa. Powołana w 2011 r. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zajmuje się działaniem samorządu, mieniem i gospodarką komunalną, zagospodarowaniem przestrzennym oraz rozwojem regionów i społeczności lokalnych. Rozpatruje założenia polityki regionalnej państwa.


Po za nią sprawami samorządu zajmują się równolegle senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, organ pomocniczy Rady Ministrów.

Obecnie komisja liczy 29 posłów ze wszystkich ugrupowań. Pracom przewodniczy Piotr Zgorzelski (PSL). Najwięcej przedstawicieli ma PO (13), dalej PiS (8), po dwóch TR, PSL i SLD, jednego - Solidarna Polska, jeden członek komisji to poseł niezrzeszony, Ryszard Galla. W trakcie kadencji skład komisji ulegał zmianie 17 razy.

Do 24 sierpnia 2014 r. komisja obradowała 283 razy.
W 69 proc. posiedzeń towarzyszyła jej inna komisja sejmowa (w sumie 17 różnych komisji). Najczęściej posłowie obradowali z komisjami infrastruktury (60 razy) oraz edukacji, nauki i młodzieży (46 razy) - właśnie tymi sprawami głównie zajmują się samorządy. Na posiedzeniach samodzielnych komisja (88 razy, 31 proc. posiedzeń) zajmowała się m.in. zatrudnieniem i wysokością zarobków pracowników samorządowych czy zwiększeniem zakresu tematycznego referendów lokalnych (ustawa umożliwia wyrażanie zdania przez społeczności lokalne w kwestiach dotyczących m.in kultury i gospodarki).* liczby podane na wykresie nie sumują się do ilości obrad (286) z powodu wspólnych
posiedzeń więcej niż dwóch komisji.

Najważniejsze projekty tej kadencji. Obrady komisji obfitowały w zmiany prawa w kwestiach gorących dla samorządów miejskich - jak ogródki działkowe. Kierowała ona pracą nad wspólnym rozpatrzeniem projektów: obywatelskiego, PO, SLD i Solidarnej Polski, z których dominującym był projekt obywatelski. Ustawa weszła w życie w styczniu tego roku, m.in ograniczając rolę Polskiego Związku Działkowców. Posłowie rozpoczęli też prace nad zmianą ustawy o samorządzie gminnym. Ma ona wprowadzić m.in. możliwość łączenia się gmin w celu wspólnego działania np. remontu dróg.

Zmiany w Karcie Nauczyciela - bez szans.
Zapisane w Karcie sztywne zasady zatrudnienia, widełki wynagrodzeń, ograniczenia etatów blokują sprawne zarządzanie oświatą przez samorządy. Zdania na temat Karty są w komisji podzielone. PO dąży do zliberalizowania zapisów, natomiast PiS chce ich utrzymania jako gwarancji pracy dla nauczycieli. Zmianą w przepisach, które komisja wprowadziła, jest stanowisko tzw. nauczyciela wspomagającego, zatrudnianego poza Kartą na warunkach ustalanych przez samorząd.

Janosikowe - problem dla komisji. Głosy parlamentarzystów w tej kwestii nie rozkładają się zgodnie z linią partii, ale zależą od okręgu, z którego pochodzi dany poseł, oraz elektoratu, który chce reprezentować. Komisja brała udział w opracowywaniu nowelizacji ustawy dotyczącej janosikowego dla województw (złożył ją minister finansów). Według niej w 2015 r. Mazowsze ma zapłacić o 100 mln zł mniej niż wynika z dotychczasowych rachunków. Przewodniczący komisji uspokaja, że do kwietnia 2015 r. ma zostać uchwalona nowelizacja janosikowego, która usatysfakcjonuje wszystkie zainteresowane strony.


Partnerami komisji są związki samorządowe. Komisja współpracuje ze związkami: Miast Polskich, Województw RP, Powiatów Polskich czy Gmin Wiejskich RP. Komisja jest z nimi w stałym kontakcie, a ich reprezentanci są zapraszani na każde posiedzenie i mają wpływ na kształt przepisów. Tak było np. podczas pracy na reformą śmieciową, gdzie związki zgłaszały wiele poprawek do projektu, co spowodowało wprowadzeniem kilku nowelizacji (obecnie przygotowywana jest nowelizacja dotycząca ogłaszania przetargów).

Mimo małej liczby samodzielnych projektów komisja tworzy prawo, opiniując i wnosząc poprawki. Ze wszystkich 108 projektów ustaw, którymi zajmowała się komisja, uchwalonych zostało 44 proc., z czego ponad połowa to projekty rządowe lub zgłoszone przez posłów PO. Wniosków odrzuconych bądź wycofanych było jedynie 6. Ponad połowa rozpatrywanych projektów jest w trakcie procesu legislacyjnego - po 1. bądź 3. czytaniu. Należy jednak wziąć pod wagę, że większość z nich utknęła w sejmowej tzw. "zamrażarce”.

W liczbie złożonych projektów prowadzi PO. Partia złożyła ich 19, czyli 18 proc. wszystkich. Na drugim miejscu są wnioski PiS - 16 projektów. Uchwalono jedynie 2 z nich, trwają prace nad 13. Na trzecim miejscu ex aequo są wnioski rządowe i zgłoszone przez SLD. Dysproporcja pojawia się jeżeli chodzi o liczbę tych uchwalonych - 13 rządowych i 3 z SLD. Czterokrotnie partie zawiązywały koalicje w celu podjęcia inicjatywy ustawodawczej. Pomyślnie zakończył się proces legislacyjny połowy z nich (projekt dotyczący ogródków działkowych PSL+SP+PiS oraz rodzin zastępczych PO+PSL).


Autor: Małgorzata Łubik, MamPrawoWiedziec.pl

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
POLECAMY 0 0"Cały dom robi we wiadra". Sławojki i wychodki w środku polskiego miasta
0 0Przekop mierzei przyciąga turystów. Nie wszyscy się cieszą
0 0Będzie nowy serial w świecie "Star Wars". Jest mroczny zwiastun

TRAGEDIA W TATRACH

ANETA OLENDER 0 0"Ludzie mają to gdzieś". Demontaż krzyża na Giewoncie to absurd, problem tkwi gdzie indziej
0 0Dzieci, dwie kobiety i Czech. Wiadomo, kim były osoby, które zginęły w Tatrach

TYLKO W NATEMAT

ELIZA MICHALIK 0 0Przestańcie mówić o “farmie trolli”. Oto, czym naprawdę jest afera w resorcie Ziobry
NOWE INFORMACJE 0 0Tak małżeństwo Szmydt wspólnie mogło niszczyć sędziów na Twitterze

DZIEJE SIĘ

0 0"Lodowiec cofnął się o 2 kilometry". Polak na własne oczy widział, co w Arktyce zrobiła zmiana klimatu
0 0Widać dym z kosmosu. Tak płoną lasy w Amazonii i na Syberii. To NIE JEST lokalny problem