O autorze
MamPrawoWiedziec.pl
serwis.MamPrawoWiedziec.pl

Jesteśmy pierwszą polską organizacją, która realizuje ideę smart voting - informujemy o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne.

Ułatwiamy dostęp do informacji publicznych. Przepytujemy kandydatów w wyborach powszechnych, abyście mogli głosować świadomie. Publikujemy informacje o doświadczeniu, poglądach i głosowaniach polskich parlamentarzystów, aby ich praca była jawna i przejrzysta. Zbieramy ich wyborcze obietnice, aby przestali ochoczo rzucać słowa na wiatr. I dodatkowo obserwujemy podobne projekty na świecie.

Projekt MamPrawoWiedziec.pl jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Fundacji Batorego.

Rzeszów: bilans czterech lat prezydentury Tadeusza Ferenca

Jest najstarszym prezydentem (ma 74 lata) najmłodszej polskiej metropolii (średnia wieku mieszkańców - 39). Według sondaży czwartą kadencję Tadeusz Ferenc ma w kieszeni. Rzeszów wydaje niewiele na edukację i kulturę. W porównaniu z innymi metropoliami najłatwiej znaleźć w nim miejsce w żłobku, ma najniższe bezrobocie we wschodniej Polsce. Bilans przygotowały MojaPolis.pl i MamPrawoWiedziec.pl.


Prezydent

*dochody i majątek prezydenta szacowane na podstawie złożonego przez niego oświadczenia majątkowego za 2013 r.
Wyniki w wyborach w 2010 r.

Prezydent Rzeszowa. Tadeusz Ferenc z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie. W okresie PRL zaczynał pracę jako budowlaniec, awansował i w l. 70. i 80. zajmował kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach: Transbud Rzeszów, Budimex, Rzeszowskie Zakłady Naprawy Samochodów, Miejskie Zakłady Budownictwa Mieszkaniowego.

Kariera samorzadowa i polityczna. W l. 1964-1990 należał do PZPR. Po rozpadzie partii wstapił do Socjaldemokracji RP (do 1999 r.), potem został członkiem SLD. Zasiadał we władzach wojewódzkich tych partii. W l. 1994-2001 został wybrany na radnego miasta Rzeszów. W 2001 r. z sukcesem kandydował do Sejmu z list Sojuszu. Jako poseł pracował w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Infrastruktury. W ławach poselskich zasiadał tylko przez rok; w 2002 r. zrezygnował z polityki na szczeblu krajowym na rzecz zarządzania największym miastem Podkarpacia. Startując z komitetu SLD wygrał w II turze z Andrzejem Szlachtą (KWW Rzeszowskie Porozumienie Prawicy) zyskując 51,63 proc. głosów. W 2006 r. powtórzył sukces wyborczy - wygrał w pierwszej turze z wynikiem 76,59 proc. Tym razem Ferenc wystartował z własnego komitetu “Rozwój Rzeszowa” przy poparciu swojej partii. W 2010 r. ponownie udało mu się wygrać już w pierwszym głosowaniu, jednak z mniejszą liczbą głosów (53,25 proc.). W tegorocznych wyborach prezydent może liczyć na poparcie PO.

Korzystna koalicja w radzie miasta. W rzeszowskiej radzie miasta są cztery kluby radnych. Prezydencki Rozwój Rzeszowa ma sześciu radnych, SLD i PO po czterech, a PiS siedmiu. W radzie zasiada także czterech radych niezrzeszonych. Prezydenta wspiera koalicja Rozwoju Rzeszowa, PO i SLD.


Oprócz Ferenca o fotel prezydenta ubiegać się będzie 3 kandydatów. Z listy PiS kandyduje obecny poseł Andrzej Szlachta. Marta Niewczas, szefowa struktur Twojego Ruchu na Podkarpaciu startuje z własnego komitetu “Marta Niewczas - aktywny Rzeszów”. Trzecim kandydatem jest Krzysztof Prendecki (komitet KNP), pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej.

Ferenc obiecywał wspieranie tworzenia nowych zakładów i zwiększania liczby miejsc pracy. O realizacji tych zapowiedzi może świadczyć niska, jak na Polskę wschodnią, stopa bezrobocia w mieście. Prezydent zapowiedział rozwijanie strefy ekonomicznej na przyłączonych do Rzeszowa terenach i rozszerzanie granic miasta o kolejne miejscowości. Nie udało mu się jednak przyłaczyć zgodnie z planem miejscowości Malawa. Pomysł ten został oprotestowany przez mieszkańców i wstrzymany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu. Ferenc realizuje także obietnicę odnowy architektury rzeszowskich budynków.

Prezydent nie do zastąpienia? Według badań portalu nowiny 24 w czerwcu tego roku aż 67,2 proc. badanych stwierdziło, że nikt nie jest w stanie wygrać z Ferencem. Zdaje się to potwierdzać sonda Rzeszów-news.pl, w której zwycięstwo prezydenta zwiastuje 72 proc. ankietowanych (664 osoby).


Finanse w ryzach.
Rzeszów jest – za Katowicami, Gdańskiem i Warszawą – najmniej zadłużoną metropolią w Polsce. Na początku kadencji dług wynosił 38 proc. dochodów miasta, w 2013 r. – 49 proc. Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych kosztowały rocznie średnio ok. 45 mln zł. W ostatniej kadencji niespełna 5 proc. wydatków Rzeszowa szło na obsługę zadłużenia – to niewiele na tle innych metropolii (mniejsza część wydatków przeznaczona była na spłatę długów tylko w Katowicach, Bydgoszczy i Szczecinie).

381 mln zł funduszy unijnych w l. 2010-2013. W tym okresie co dziesiąta złotówka, która trafiła do miejskiej kasy, pochodziła z dotacji unijnych (4. miejsce w rankingu dwunastu metropolii). Dzięki tym funduszom udało się m.in. usprawnić komunikację w mieście, przebudować stadion miejski oraz poprawić bezpieczeństwo przeciwpożarowe miasta.

712 mln zł na transport. W l. 2010-2013 w przeliczeniu na 1 mieszkańca Rzeszów wydał na komunikację publiczną i drogi 3,9 tys. zł (w rankingu dwunastu metropolii 7. miejsce). Miasto kupiło 80 nowoczesnych autobusów, przebudowało przystanki, utworzyło buspasy i wdrożyło inteligentny system transportowy (m.in. sygnalizację świetlną utrzymującą płynność ruchu, priorytety dla autobusów i tablice informacyjne o zmiennej treści). Do największych drogowych inwestycji miasta należała rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia – ul. Warszawska, przebudowa ul. Lubelskiej i Podkarpackiej. Ze względu na mnogość inwestycji drogowych Ferenc nazywany jest przez mieszkańców Asfaltowym Tadkiem.

Najniższe bezrobocie w Polsce Wschodniej, niskie płace. Rzeszów wyróżnia się na tle innych miast wschodnich regionów Polski stosunkowo niskim bezrobociem. Na początku kadencji wynosiło 7,6 proc., w 2013 r. – 8,3 proc. (7. miejsce w rankingu metropolii). Natomiast wynagrodzenia w stolicy Podkarpacia należą do jednych z najniższych wśród dużych miast – niższe zarobki oferowane są tylko w Łodzi, Białymstoku i Bydgoszczy. Wg szacunków GUS średnia płaca w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 9 osób wynosiła w 2013 r. 3,9 tys. zł i była o ponad 400 zł wyższa niż na początku kadencji.

Najmniejsza i najmłodsza metropolia. Pod względem liczby mieszkańców Rzeszów jest dopiero 19. miastem w Polsce. To jednak ważny ośrodek miejski w południowo-wschodniej Polsce i należy do Unii Metropolii Polskich. W l. 2010-2013 liczba mieszkańców zwiększyła się o blisko 3 proc. Żadne inne duże miasto nie zanotowało takiego wzrostu. Rzeszów ma najwyższy przyrost naturalny w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców (ok. 3). Stolica Podkarpacia jest również najmłodszą metropolią – średni wiek mieszkańców to 39 lat.

4 tys. nowych mieszkań. Rzeszów należy do miast z dynamicznie rozwijającym się rynkiem nieruchomości. W przeliczeniu na tysiąc osób powstały 23 nowe mieszkania (w stosunku do liczby mieszkańców więcej nowych mieszkań wybudowano we Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie). Miasto nie jest jednak w stanie zaspokoić potrzeb mieszkalnych osób w trudnej sytuacji – na przydział lokalu od miasta czeka ponad 700 rodzin. Biuro Gospodarki Mieniem ocenia, że osoby zakwalifikowane do otrzymania mieszkania komunalnego lub socjalnego muszą czekać nawet 6-7 lat. Miasto w ostatnich latach wybudowało trzy budynki z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Strzelniczej. W planach jest budowa kolejnego domu przy ul. Zielonej.

23 nowe przedszkola i 8 nowych żłobków. Dzięki powstaniu nowych placówek przedszkola w Rzeszowie mogą przyjąć o 1,8 tys., a żłobki o 200 więcej dzieci niż na początku kadencji. 8 proc. dzieci w wieku 3-5 lat nie jest objętych wychowaniem przedszkolnym (w 2010 r. aż 14 proc.). Pod względem dostępności przedszkoli Rzeszów zajmuje 4. miejsce w rankingu metropolii, a pod względem dostępności żłobków – najwyższe miejsce w rankingu (16 proc. dzieci poniżej 3 roku życia).

Mało środków na edukację. Pod względem wyników uczniów na egzaminie po 6 klasie szkoły podstawowej Rzeszów zajmuje 5. miejsce w rankingu metropolii, z matury na poziomie podstawowym z języka polskiego – 4., gorzej z matematyki – dopiero 10. Na tle innych metropolii Rzeszów przeznacza na edukację niewiele pieniędzy: na szkoły podstawowe w przeliczeniu na 1 ucznia – 7,4 tys. zł (9. miejsce w rankingu metropolii) i na licea ogólnokształcące w przeliczeniu na 1 ucznia – 6,6 tys. zł (ostatnie miejsce w rankingu).

Oszczędnie z kulturą. W l. 2010-2013 miasto przeznaczyło na kulturę 64 mln zł, to jest mniej niż 2 proc. budżetu (ostatnie miejsce w rankingu metropolii). Ale wydatki to nie wszystko: w tym roku Tadeusz Ferenc otrzymał z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Ministerstwo podkreślało wkład prezydenta w organizację Europejskiego Stadionu Kultury – wydarzenia, które nawiązuje do wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy. Ferenca doceniono również za troskę o wspieranie oddolnych inicjatyw, czemu służyć miało powstanie w 2013 r. Inkubatora Kultury.

Wg statystyk bardzo bezpiecznie. Jak podaje policja, w 2013 roku stwierdzono 25 przestępstw w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców (drugie za Białymstokiem miejsce w rankingu). W 2010 r. nieco mniej – 20.

Przeciętne wydatki na urząd miasta. W l. 2010-2013 prawie 6 proc. wydatków miasta pochłonęły koszty funkcjonowania urzędu miasta (łącznie 201 mln zł). W przeliczeniu na 1 mieszkańca było to 1,1 tys. zł, (7. miejsce w rankingu metropolii).

Bilans. Dane o Rzeszowie pełne są kontrastów. W stolicy Podkarpacia rodziny z dziećmi mają największe szanse na znalezienie miejsca w żłobku. Miasto wydaje mało na edukację, ale mimo wszystko uczniowie osiągają dość dobre wyniki na egzaminach. Wynagrodzenia są niskie, ale bezrobocie zbliżone do średniej dla metropolii. Niewiele wydaje na kulturę, jednak jest doceniane za festiwale. Ferenc potrafił wykorzystać środki unijne przede wszystkim na modernizację transportu i - w przeciwieństwie do władz wielu innych metropolii - udało mu się jednocześnie utrzymać umiarkowane zadłużenie.

Autorzy: Małgorzata Łubik– MamPrawoWiedziec.pl, Piotr Teisseyre – MojaPolis.pl,

Zestawienie danych przygotowały zespoły serwisów mamprawowiedziec.pl i mojapolis.pl. Do analizy przed wyborami samorządowymi wybraliśmy 12 metropolii: Gdańsk, Bydgoszcz, Białystok, Lublin, Łódź, Katowice, Kraków, Rzeszów, Warszawa, Wrocław i Szczecin.
Pod uwagę bierzemy cztery lata mijającej kadencji. Przedstawiamy sylwetkę prezydenta i analizujemy siedem dziedzin funkcjonowania samorządów: finanse miast, komunikację, rynek pracy, mieszkalnictwo, politykę rodzinną, edukację i bezpieczeństwo. Prezentowane przez nas dane dotyczą zarówno spraw, na które samorząd i prezydenci mieli bezpośredni wpływ, jak i takich, które zależały od nich tylko w ograniczonym zakresie.


Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
PILNE! 0 0Jest wyrok TSUE ws. Polski! Pójdzie w pięty PiS tuż przed expose Morawieckiego
DADHERO.PL 0 0"Dziwne spojrzenia, złośliwe komentarze..." Tak wygląda życie ojców samotnie wychowujących dzieci
STYL ŻYCIA 0 0Przez dwa miesiące byłam streamerką gier. Oto, czego się nauczyłam
Cartoon Network 0 0Ktoś dokucza twojemu dziecku? Ten poradnik podpowie ci, jak poradzić sobie z tym problemem
0 0Nauczyciel krytykuje system oceniania. Domaga się zmian w szkołach
dadHERO 0 0Prawie półtora miliona złotych na polską planszówkę. Skąd ten sukces gry "Beyond Humanity:Colonies"?
0 0Najmłodsza miliarderka się bogaci. Poruszenie w świecie mody
WYWIAD 0 0"Żenujące". Były sołtys Rytla nie ukrywa, co myśli o reportażu Superwizjera o Beacie Szydło
0 0Wyrok za niski? Wnuk Wałęsy do więzienia może trafić na dłużej