O autorze
Sebastian Bobrowski, Dyrektor finansowy w www.inFakt.pl - firmie oferującej obsługę księgową oraz zakładanie firmy za klienta przez internet. Ekspert ds. księgowości i podatków. Na blogu w przystępny sposób opisuje kwestie, które ułatwiają przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i wspiera osoby prowadzące firmy pokazując, że księgowość może być zrozumiała i można o niej pisać i mówić w prosty sposób.

VAT, PIT i ZUS w 2017 r. – podsumowanie najważniejszych informacji dla przedsiębiorców

2017 rok przyniósł wiele zmian księgowych dla osób prowadzących swoją działalność gospodarczą. Najwięcej z nich dotyczy kwestii związanych z VAT, ale kilka nowych tematów pojawiło się także w przypadku podatku dochodowego oraz ZUS. Sam jestem przedsiębiorcą, więc postaram się w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć najważniejsze nowości w przepisach.


Zmiany w VAT od 2017 roku

Czy mogę rozliczać się kwartalnie z VAT? To najczęstsze pytanie jakie słyszę wśród znajomych przedsiębiorców lub osób, które zastanawiają się nad założeniem własnej firmy. To co warto wiedzieć, to każdy kto założył działalność po 30. września 2016 r. i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT jest zobowiązany do rozliczania się miesięcznie z podatku VAT. Dotyczy to także osób, które zakładają teraz działalności. W przypadku przedsiębiorców, którzy założyli firmę przed tą datą, z rozliczania kwartalnego mogą korzystać tylko tzw. mali podatnicy – wartość ich sprzedaży wraz z VAT w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 1 200 000 euro.


Rozlicznia kwartalnego nie stosujemy też, jeżeli w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonaliśmy dostawy towarów objętych odwrotnym obciążeniem (obowiązek rozliczenia podatku VAT spoczywa na nabywcy, nie sprzedawcy). Jest tu wyjątek - chyba, że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.


Kto jest zobowiązany do przesyłania deklaracji VAT tylko w formie elektronicznej? Od początku 2017 roku niektórzy przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie KPiR lub ewidencji ryczałtu i zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT są zobligowani do przesyłania
deklaracji VAT tylko w formie elektronicznej.


Do tej grupy zaliczają się przedsiębiorcy:

• mający obowiązek rejestracji jako podatnicy VAT-UE,
• dostarczający/ nabywający towary lub świadczący/ kupujący usługi objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia,
• zobowiązani do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku
dochodowego elektronicznie (obowiązek ten mają np. biura rachunkowe i pracodawcy rozliczający podatek za więcej niż 5 osób).
Więcej informacji w tym artykule.

Warto również wiedzieć, że od 2018 roku wszyscy prowadzący swoją działalność będą zobowiązani składać deklaracje VAT tylko elektronicznie.

Czy coś się zmieniło z limitem zwolnienia podmiotowego z VAT? Od 2017 r. limit ten został zwiększony – ze 150 000 zł do 200 000 zł wartości sprzedaży. Co to oznacza? Osiągając w poprzednim roku podatkowym przychody roczne do 200 000 zł i nie należąc do grup, jakie są zobowiązane do rejestracji do VAT (np. usługi doradztwa), można skorzystać z takiego limitu i nie być czynnym podatnikiem VAT.


Zmiany w PIT od 2017 roku

Ile wynosi teraz kwota wolna od podatku? Główną zmianą w temacie podatku dochodowego jest kwestia kwoty wolnej od podatku. Ma ona znaczenie dla przedsiębiorców rozliczających się według zasad ogólnych (skala podatkowa). Kwota jaka zmniejsza nasz podatek jest obecnie różna i uzależniona od osiąganych dochodów, nie jest to już stała kwota. Co istotne w rozliczeniu rocznym PIT zmiany te uwzględnimy w 2018 r. – wówczas bowiem będziemy rozliczać rok 2017.

W 2017 roku będziemy mogli po raz pierwszy w rocznym PIT (za 2016 rok) rozliczyć nową ulgę. Jest to ulga na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B + R), która uprawnia w określonych limitach do odliczenia od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych. Mogą nimi być m.in. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, wydatki na materiały, ekspertyzy, korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych – bezpośrednio związanych z taką działalnością.

Koszty poniesione przez przedsiębiorcę na działalność badawczo–rozwojową wykazywane są w nowym formularzu, oznaczonym symbolem PIT/BR, który jest załącznikiem do zeznań rocznych: PIT-36 i PIT-36L.

Nowe limity podatkowe w 2017 roku

Od 2017 roku obowiązuje także kilka nowych limitów podatkowych. Zwiększony został limit, do którego firma może prowadzić swoją księgowość w sposób uproszczony – w oparciu o KPiR. Dotychczas był to limit 1 200 000 euro, został zwiększony do 2 000 000 euro (netto). Limit obejmuje przychody osiągnięte w 2016 r.

Zwiększył się także limit uprawniający do korzystania z formy opodatkowania w postaci ryczałtu – ze 150 000 euro przychodu, do 250 000 euro.

Istotną zmianą jaka dotyczy przedsiębiorców jest także inny limit jednorazowych transakcji gotówkowych. Od 1 stycznia 2017 r. limit został obniżony - dotychczas wynosił 15 000 euro, od 2017 roku limit wynosi 15 000 zł.
O czym warto pamiętać - takich transakcji gotówkowych można dokonać, nie jest to zabronione, ale w takim wypadku, nadwyżka ponad 15 000 zł nie będzie mogła zostać zalliczona do kosztów.

ZUS 2017

Coroczną zmianą są wysokości składek ZUS. Podstawy składek wyliczane są procentowo od wartości wynagrodzenia. W zależności od składki – bierze się pod uwagę prognozowane, przeciętne wynagrodzenie (składki społeczne), minimalne (składki społeczne – mały ZUS) lub wynagrodzenie przeciętne w ostatnim kwartale poprzedniego roku (składka zdrowotna). Wspominam o tym dlatego, aby pokazać mechanizm wyliczania.

Na konkretnych wartościach składki ZUS w 2017 roku mają następującą wysokość:Składka ZUS wzrosła, to co warto wiedzieć – składki zmniejszają nasz podatek do zapłaty do urzędu skarbowego. Składkę zdrowotną możemy odliczyć od naszego podatku (tu mój nieco starszy pod kątem kwot, ale opisujący mechanizm artykuł na ten temat). Pamiętajmy tylko, że nie w całej wysokości 9% podstawy wymiaru, ale 7,75%. Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne w całej swojej wysokości obniżają nam podstawę opodatkowania, zatem w dalszej kolejności podatek do zapłaty.

Kasa fiskalna

Kasa fiskalna jest stosowana przez przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Najważniejsza zmiana odnośnie stosowania kasy dotyczy określonej grupy przedsiębiorców. Przywrócono zwolnienie z obowiązku wystawiania paragonów w zakresie świadczonych usług przez lekarzy, lekarzy dentystów, usług prawniczych i doradztwa podatkowego.

Pod warunkiem, że otrzymają oni pieniądze od klientów na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Zwolnienie takie przysługuje wówczas, kiedy taka usługa (z wymienionych wyżej branż) świadczona jest na odległość (np. porady online).

Bez zmiany pozostał limit 20 000 zł zwolnienia podmiotowego. Jeśli nasza sprzedaż na rzecz osób prywatnych nie przekroczyła tej właśnie kwoty (i nie prowadzimy działalności, która jest zobowiązana do używania kasy fiskalnej, np. sprzedaż sprzętu fotograficznego, nośników danych cyfrowych), nie musimy stosować kasy fiskalnej.

Starałem się przybliżyć najważniejsze ze zmian w przepisach podatkowych od 2017 roku z perspektywy przedsiębiorcy. Jeśli macie pytania – zapraszam do pozostawienia w komentarzu.