O autorze
Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr Stanisława Kurkiewicza jest niezależną, pozarządową, instytucją typu non profit, działającą od 2008 r. powołaną do upowszechniania wiedzy o znaczeniu seksualności dla zdrowia społeczeństwa.

Swoją misję Fundacja realizuje poprzez promowanie i inicjowanie oraz materialne wspieranie działalności naukowej, medycznej, oświatowej, dziennikarskiej, wydawniczej, prawnej - na rzecz zdrowego rozwoju seksualności jednostek ludzkich i społeczeństw a także organizatorskiej, innowacyjnej i gospodarczej mającej na celu popularyzowanie i realizowanie
zadań Fundacji.

Bardzo ważnym elementem działania Fundacji są akcje społeczne, uświadamiające znaczenie udanego życia seksualnego i kreowanie mechanizmów motywujących do poszukiwania pomocy u specjalistów, gdy takie problemy się pojawią.

Kto czyta, ten nie błądzi, czyli krótka refleksja o Naturalnym Planowaniu Rodziny; pisze dr Andrzej Depko


W roku 2008, nakładem Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej ”Gaudium” ukazała się praca zbiorowa wydana przez Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pt.: ”Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych”. Nabyłem tę pozycję zachęcony, stwierdzeniem zamieszczonym na okładce: ”Lektura tej książki przyniesie niewątpliwą korzyść pedagogiczną Czytelnikom zainteresowanym omawianą problematyką zarówno ze względów zawodowych, jak i osobistych”. Ponieważ jestem ”cwanym doktorkiem”, jak to nieskromnie zauważył w swoim komentarzu z dnia 19.06. 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Ciszewski (artykuł Międzynarodowy Dzień Seksu z dnia 07.06.), postanowiłem dla korzyści zawodowych, bo na osobiste, chyba już za późno, zapoznać się z treścią tejże publikacji, w której: ”Interdyscyplinarne napięcie istniejące między opracowaniami na tyle skutecznie zostało związane z jednym przedmiotem badawczym, że dyscypliny te wchodzą ze sobą w dialog, wzajemnie się przenikają i uzupełniają”.


Na stronie 295 znajduje się artykuł popełniony przez dr Annę Irzmańską-Hudziak, wykładowcę KUL w zakresie: Biomedyczne problemy małżeństwa i rodziny z elementami seksuologii. Instruktorkę NPR. Rzeczony artykuł nosi tytuł: ”Seksuologiczny aspekt NPR”, stąd moje zawodowe zainteresowanie jego treścią.


Nie czuję się upoważniony do recenzowania treści wspomnianego dzieła jak i artykułu dr Anny, pozwolę sobie jedynie zacytować fragment odnoszący się do funkcji socjalizacyjnej seksualności człowieka za pośrednictwem NPR.:
”Stosowanie NPR przez parę małżeńską uczy poznania, że potrzeby seksualne żony i męża, jak i sposób ich przeżywania, mogą się znacznie różnić. Szacunek dla tych potrzeb oraz dążenie do ich zharmonizowania realizowane są przede wszystkim poprzez właściwą dla danego małżeństwa komunikację, która jest odzwierciedleniem ich prawdziwej miłości, a więc i dobrej woli. Wzajemne zaufanie do siebie, wierność oraz pragnienie wspólnego życia aż do śmierci dają poczucie bezpieczeństwa i nadzieję, że można się lepiej poznać wzajemnie oraz lepiej odkryć i zaspokoić potrzeby własne i współmałżonka. W wyżej wymienionych celach małżonkowie wypracowują sobie wiadomy system znaków, na podstawie których informują się wzajemnie o swoich pragnieniach seksualnych, obawach, podnietach oraz chęci i możliwości poczęcia dziecka. Dzięki otwartej komunikacji mogą wzajemnie ze sobą współpracować, np.: mężczyzna poprzez odpowiednie zachowanie, zapach, gesty może pomóc żonie podjąć satysfakcjonujące współżycie seksualne, mimo jej zmęczenia lub wyczerpującego zaangażowania w pracę zawodową.”


Wszystkim Czytelniczkom bloga o zdrowiu seksualnym zwracam uwagę na istotny aspekt Naturalnego Planowania Rodziny zawarty w tym ostatnim zdaniu podkreślonym przez mnie. Jeżeli stosujecie wkładki wewnątrzmaciczne lub tabletki antykoncepcyjne wówczas będąc zmęczone lub wyczerpane pracą zawodową możecie przeoczyć gesty i odpowiednie zachowanie partnera, który zachęca Was tego wieczoru do podjęcia satysfakcjonującego kontaktu seksualnego. Jak wynika z cytowanego artykułu NPR wyostrza Wasze zmysły na sygnały płynące od partnera. Nie zakłóca Waszej percepcji na jego podniecający zapach. Taka podnieta pozwala na spontaniczny seks pomimo zmęczenia i wyczerpania. To dobra wiadomość. Dla wszystkich aktywnych seksualnie par. Ważna dla celów osobistych. Podzieliłem się nią z Wami i powracam do czytania rozdziału: ”Naturalne planowanie rodziny w perspektywie nauk biomedycznych.”