Stołeczna policja przyznaje: Nad prawym brzegiem Wisły można pić alkohol bez konsekwencji

Zakaz spożywania napojów alkoholowych obowiązuje tylko na lewym brzegu warszawskiego odcinka Wisły. Tamtejsze bulwary są traktowane jak ulice
Zakaz spożywania napojów alkoholowych obowiązuje tylko na lewym brzegu warszawskiego odcinka Wisły. Tamtejsze bulwary są traktowane jak ulice Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta
Czy spacerując po warszawskich nabrzeżach Wisły, można pić piwo lub inne napoje alkoholowe? Bloger Marek Tatała twierdzi, że można, ponieważ ustawa o wychowaniu w trzeźwości zabrania spożywania trunków jedynie na ulicach, placach i w parkach. Podobne stanowisko zajęła… Komenda Stołeczna Policji, zastrzegając jednak, iż zakaz spożywania napojów alkoholowych nie obejmuje jedynie prawego brzegu Wisły.

Ekonomista Marek Tatała opisał niedawno na swoim blogu przeprowadzony przez siebie eksperyment. Aby sprawdzić, czy policjanci właściwie egzekwują prawo, bloger spacerował po warszawskim nabrzeżu Wisły z otwartą butelką piwa (nie wiadomo jednak, po której stronie rzeki). Funkcjonariusze szybko zwrócili na niego uwagę i od razu przystąpili do wystawiania mandatu za spożywanie napoju alkoholowego w miejscu publicznym.

Tatała przypomniał im jednak, że art. 14 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie operuje pojęciem "miejsc publicznych". Zamiast tego zabrania jedynie spożywania trunków na ulicach, placach oraz w parkach.

W celu zweryfikowania informacji blogera policjant, korzystając z telefonu komórkowego, wszedł do internetu i otworzył wskazaną ustawę. Okazało się, że Tatała miał rację. Ustawa wskazuje co prawda, że "w innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych". Funkcjonariusze nie znali jednak dobrze lokalnych aktów prawnych, więc Tatała uniknął mandatu.

Komentarz Komendy Stołecznej Policji
Chcąc sprawdzić, czy prawo faktycznie pozwala na spożywanie napojów alkoholowych nad stołeczną częścią Wisły, poprosiliśmy o komentarz Komendę Stołeczną Policji. W przysłanej odpowiedzi wyjaśniła ona, że warszawscy radni nie wydali do tej pory uchwały zabraniającej spożywania trunków na terenie biegnącym nad prawym brzegiem Wisły.


Komenda Stołeczna Policji

Teren ten od kilku lat jest zagospodarowywany przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy (budowa ścieżek rekreacyjnych, plaż miejskich i innych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych), jednakże jego status prawny jest niedookreślony. Inna sytuacja jest po lewej stronie Wisły. Bulwary Wiślane mają przypisane nazwy, co pozwala traktować je jako ulice i egzekwować wykroczenia z art. 43 wymienionej ustawy.

Należy nadmienić, że osoby spożywające alkohol w miejscach nieuwzględnionych przez zapis ustawy mogą również być pociągnięte do odpowiedzialności za inne zachowania, które często towarzyszą spożywaniu alkoholu. Mogą to być wykroczenia dotyczące zakłócania ładu i porządku publicznego, wybryków nieobyczajnych, zanieczyszczania i zaśmiecania miejsc publicznych oraz używania słów nieprzyzwoitych.


Trwa ładowanie komentarzy...