Ten dokument musisz wziąć za granicę. Zobacz, kiedy EKUZ da ci darmowe ubezpieczenie

Chorwacja, wyspa Korcula
Chorwacja, wyspa Korcula Waldemar Gorlewski / Agencja Gazeta
Wyjeżdżając na wakacje do krajów Unii Europejskiej lub EFTA warto zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dzięki niej nie poniesiemy niepotrzebnych kosztów związanych z ewentualną potrzebą skorzystania z opieki medycznej. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy musieli płacić nic.


EKUZ to dokument, który w razie nagłej konieczności udzielenia pomocy lekarskiej potwierdza nasze prawo do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej lub EFTA na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w danym kraju, w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej.
Sylwia Wądrzyk
główny specjalista Biura Komunikacji Społecznej Centrali NFZ

Dokument potwierdza, że jego posiadacz jest osobą ubezpieczoną i ma prawo do opieki zdrowotnej w państwie pobytu, pod warunkiem, że świadczenia są niezbędne z przyczyn medycznych biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta oraz planowaną długość jego pobytu. O tym, czy świadczenie jest niezbędne decyduje lekarz.

Potraktują nas tak samo
Dodaje, że karta EKUZ  daje nam poczucie bezpieczeństwa, iż w razie konieczności skorzystania z opieki medycznej podczas pobytu za granicą powinniśmy zostać potraktowani tak, jak obywatel danego kraju.


W praktyce oznacza to, że np. jeśli oni dopłacają za jakieś usługi medyczne, my również będziemy musieli dopłacić, ale wysokość dopłaty będzie taka sama.

NFZ zaleca, żeby przed wyjazdem zapoznać się z informacjami dotyczącymi zasad udzielania świadczeń w państwie planowanego pobytu.

Przykładowo w Chorwacji za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu pacjent musi zapłacić z własnej kieszeni 10 kun chorwackich (HRK) czyli ok. 5,5 zł.

Jeśli chodzi o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i leczenie szpitalne w Chorwacji, to maksymalna kwota do zapłaty z tytułu współpłacenia nie może przekroczyć 60,13% podstawy budżetowej (która w 2015 r. wynosi 3,326 HRK) lub 2000 HRK. Najniższa kwota do zapłaty z tytułu współpłacenia wynosi 10 HRK.


Koszt wizyty u chorwackiego lekarza dentysty pacjent musi pokryć we własnym zakresie. Jest to 10 HRK, jeżeli uzyskane w ramach tej wizyty świadczenia są świadczeniami należącymi do tych gwarantowanych. Za pozostałe świadczenia oraz materiały ponadstandardowe pacjent musi zapłacić dodatkowo.


Natomiast w Bułgarii opłata za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty lub lekarza dentysty  wynosi 2,90 lewów bułgarskich (BGN), czyli 1% minimalnej pensji. Emeryci płacą natomiast 1 BGN (ok. 2 zł). Opłaty za diagnostykę laboratoryjną wynoszą od 2 do 6 BGN.

Natomiast za leczenie szpitalne trzeba zapłacić 5,80 BGN (2% minimalnej pensji) za dzień. Dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia i kobiety w ciąży są zwolnione z ponoszenia opłat za konsultacje lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, leczenie szpitalne i za świadczenia stomatologiczne, przy czym zakres świadczeń stomatologicznych refundowanych przez Bułgarską Kasę Chorych jest bardzo wąski.

W wakacje wszyscy chcą odebrać kartę
Polacy coraz częściej wyrabiają sobie kartę EKUZ. Największe zainteresowanie kartami oddziały wojewódzkie NFZ rokrocznie odnotowują w okresie wakacyjnych wyjazdów. 

– Najwięcej osób przychodzi po kartę EKUZ właśnie w okresie letnim  poczynając od pierwszych dni czerwca, poprzez lipiec i sierpień. W ubiegłym roku rekordowy był lipiec, w sumie wydano w tym czasie 489 tys. kart. W całym ubiegłym roku było to 2 322 882 kart – mówi Sylwia Wądrzyk.
 
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana bezpłatnie i – w przypadku pozytywnego potwierdzenia uprawnień – właściwie od ręki.  EKUZ wystawiana jest dla każdego członka rodziny osobno tj. rodzica oraz każdego dziecka.
 
Jeżeli podczas pobytu turystycznego na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA zajdzie konieczność skorzystania ze świadczeń medycznych, a z jakiegoś powodu np. kradzieży, zagubienia pacjent nie posiada ze sobą EKUZ, może on uzyskać certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ.

W tym celu należy przesłać do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, np. mailem podpisany wniosek o wydanie certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ - wzór wniosku dostępny jest na portalu polskiej instytucji łącznikowej w zakładce „dokumenty do pobrania”.

Zwrócą pieniądze, ale dużo z tym zachodu
Ponadto osoby ubezpieczone lub uprawnione do świadczeń zdrowotnych, które poniosły we własnym zakresie koszty udzielonych im świadczeń medycznych mogą, po wcześniejszym opłaceniu wystawionych im rachunków, wystąpić do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o zwrot kosztów.

– Procedura zwrotu poniesionych kosztów wymaga ustalenia kwoty zwrotu z państwem, w którym dana osoba skorzystała ze świadczeń. Dlatego NFZ kieruje do instytucji miejsca pobytu pytanie, jakiej części kosztów zainteresowany nie musiałby pokryć, gdyby przedstawił odpowiedni dokument EKUZ. Na podstawie uzyskanej informacji NFZ zwraca ubezpieczonemu poniesione koszty w wysokości wskazanej przez instytucję miejsca pobytu. Z tego też względu przed wyjazdem należy zadbać o uzyskanie karty, gdyż zminimalizuje to prawdopodobieństwo ewentualnego obciążenia kosztami leczenia – wyjaśnia Wądrzyk.

Napisz do autora: anna.kaczmarek@natemat.pl