Oto czego domagał się mężczyzna, który podpalił się pod Pałacem Kultury. "Mają moją krew na rękach"

Mężczyzna podpalił się pod Pałacem Kultury w proteście przeciwko polityce PiS.
Mężczyzna podpalił się pod Pałacem Kultury w proteście przeciwko polityce PiS. Dariusz Borowicz/AG
Mężczyzna, który dokonał samopodpalenia pod Pałacem Kultury, protestował przeciwko polityce Prawa i Sprawiedliwości. Na ulotkach, które pozostawił na pl. Defilad, spisał w kilkunastu punktach, przeciwko czemu protestuje.


Mężczyzna protestował przeciwko ograniczaniu praw i swobód obywatelskich, łamaniu przez rządzących zasad demokracji, w szczególności zniszczeniu Trybunału Konstytucyjnego i niezależnych sądów.
Pisze o łamaniu przez władze prawa, w szczególności Konstytucji RP. Jego zdaniem, odpowiedzialny za to jest między innymi prezydent RP. Postuluje, by ci, którzy podejmują jakiekolwiek działania w kierunku zmian w obecnej konstytucji, najpierw przestrzegali ustawy zasadniczej, która obecnie obowiązuje.

Pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie podpalił się człowiek. W ten sposób zaprotestował przeciwko działaniom Prawo i...

Opublikowany przez Martyna Równiak Edyta na 19 października 2017
Mężczyzna jest także przeciwko marginalizowaniu Polski na arenie międzynarodowej, wycince Puszczy Białowieskiej, obsadzaniu wszystkich możliwych stanowisk państwowych przez ludzi, którzy nie mają do tego odpowiednich kwalifikacji. Nie podoba mu się obrzucanie błotem i niszczenie autorytetów takich jak Lech Wałęsa i byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego. Protestuje też przeciwko ignorowaniu protestów służby zdrowia.


Jak pisze, chciałby, "aby prezes PiS i PiS-owska nomenklatura przyjęła do wiadomości, że moja śmierć bezpośrednio ich obciąża, i że mają moją krew na swoich rękach".

Oto pełna treść listu:

"1. Protestuję przeciwko ograniczaniu przez władze wolności obywatelskich.

2. Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji w szczególności przeciwko zniszczeniu (w praktyce) Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sądów.

3. Protestuję przeciwko łamaniu przez władzę prawa, w szczególności Konstytucji RP. Protestuję przeciwko temu, aby ci, którzy są za to odpowiedzialni (m.in. Prezydent) podejmowali jakikolwiek działania w kierunku zmian w obecnej konstytucji - najpierw niech przestrzegają tej, która obecnie obowiązuje.

4. Protestuję przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, że osoby na najwyższych stanowiskach w państwie realizują polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne związane z prezesem PiS, nieponoszące za swoje decyzje odpowiedzialności. Protestuję przeciwko takiej pracy w Sejmie, kiedy ustawy tworzone są w pośpiechu, bez dyskusji i odpowiednich konsultacji, często po nocach, a potem muszą być prawie od razu poprawiane.


5. Protestuje przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i ośmieszaniu naszego kraju.

6. Protestuję przeciwko niszczeniu przyrody, szczególnie przez tych, którzy mają ją bronić (wycinka Puszczy Białowieskiej i innych obszarów cennych przyrodniczo, forowanie lobby łowieckiego, promowanie energetyki opartej na węglu).

7. Protestuję przeciwko dzieleniu umacnianiu i pogłębianiu tych podziałów. W szczególności protestuję przeciwko budowaniu "religii smoleńskiej" i na tym tle dzieleniu ludzi. Protestuję przeciwko seansom nienawiści, jakimi stały się "miesięcznice smoleńskie", przeciwko językowi ksenofobii i nienawiści wprowadzanemu przez władze do debaty publicznej.

8. Protestuję przeciwko obsadzaniu wszystkich możliwych do obsadzenia stanowisk swoimi ludźmi, którzy w większości nie mają odpowiednich kwalifikacji.

9. Protestuję przeciwko pomniejszaniu dokonań, obrzucaniu błotem i niszczeniu autorytetów, takich jak Lech Wałęsa, czy byli prezesi TK.

10. Protestuję przeciwko nadmiernej centralizacji państwa i zmianom prawa dotyczącego samorządów i organizacji pozarządowych zgodnie z doraźnymi potrzebami politycznymi rządzącej partii.

11. Protestuję przeciwko wrogiemu stosunkowi władzy do imigrantów oraz przeciw dyskryminacji różnych grup mniejszościowych: kobiet, osób homoseksualnych i innych LGBT, muzułmanów i innych.

12. Protestuję przeciwko całkowitemu ubezwłasnowolnieniu telewizji publicznej i niemal całego radia i robieniu z nich tub propagandowych władzy. Szczególnie boli mnie niszczenie (na szczęście jeszcze nie całkowite) Trójki - radia, którego słucham od czasów młodości.

13. Protestuję przeciwko wykorzystywaniu służb specjalnych, policji i prokuratury do realizacji swoich własnych (partyjnych bądź prywatnych) celów.

14. Protestuję przeciwko nieprzemyślanej, niekonsultowanej i nieprzygotowanej reformie oświaty.

15. Protestuję przeciwko ignorowaniu ogromnych protestów służby zdrowia.

Natomiast chciałbym, aby prezes PiS i PiS-owska nomenklatura przyjęła do wiadomości, że moja śmierć bezpośrednio ich obciąża, i że mają moją krew na swoich rękach".

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...