Od 10 lat zarobki w Polsce rosną. Dzięki temu nauczyliśmy się bardzo ważnej rzeczy

123rf/fot.T anatat Ariyapinyo
Zgodnie z badaniami Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy „Postawy Polaków wobec finansów”, prowadzonymi od 2008 roku, Polacy coraz lepiej planują i kontrolują swoje wydatki. Widoczne są wyraźne pozytywne tendencje w tym zakresie. Odpowiednie planowanie budżetu domowego przekłada się zaś na mniejszą liczbę zaciąganych szybkich pożyczek, które generują jedynie wzrost zadłużenia.

Zbliża się większy wydatek… co robią Polacy?
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Kronenberga coraz większa liczba Polaków z dużym wyprzedzeniem planuje większe wydatki, stanowiące duże obciążenie dla budżetu domowego. Mowa o na przykład wydatkach świątecznych, wakacjach czy wyprawce szkolnej. Aż o 10 punktów procentowych na przestrzeni ostatnich lat spadł odsetek osób, które w ogóle nie robią tego typu planów – z 35 do 25 procent. To wyraźne wskazuje na to, że Polacy coraz częściej myślą o swoim budżecie z wyprzedzeniem. Są w stanie tak zorganizować wydatki, by móc w przyszłości przeznaczyć uzbierane oszczędności na wcześniej wyznaczony cel. Od 2008 do 2017 roku procent Polaków, którzy co miesiąc odkładają pewną sumę pieniędzy, wzrósł dwukrotnie.Zmieniła się ponadto również perspektywa czasowa planowania większych wydatków. Z badań wynika, że ponad dwukrotnie, czyli z 14 do 33 procent, wzrósł odsetek osób, które planują większe wydatki w perspektywie minimum pół roku. Jednocześnie o 7 punktów procentowych spadła liczba respondentów, którzy zastanawiają się nad tym zaledwie tydzień przed planowanym wydatkiem.
Planowanie wydatków jest niezwykle istotne, choćby ze względu na poczucie bezpieczeństwa poszczególnych członków rodziny. Fakt, że Polacy wreszcie zaczynają coraz częściej odkładać pieniądze, jest gwarantem, iż w razie wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji, będą w stanie bez stresu pokryć dodatkowe koszty. Wcześniejsze badania wskazywały bowiem, że w podobnych sytuacjach bardzo często sięgali po szybkie pożyczki, które przyczyniały się nie tylko do wzrostu zadłużenia, ale również zmniejszały poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego.

Polacy na tle innych krajów
Wskaźniki pokazują, że Polacy znacznie przekraczają średnią dla OECD w przypadku zarządzania i prowadzenia domowego budżetu. Aż 63 procent respondentów, przy średniej 52 procent, zadeklarowało, że bierze czynny udział w zarządzaniu domowymi finansami. To znak, że coraz częściej przywiązujemy uwagę do wydatków, a tym samym racjonalniej patrzymy na wydawane każdego dnia kwoty. Dzięki temu możliwe jest takie zarządzanie pieniędzmi, aby realne było odłożenie oszczędności na wyznaczony cel. Jest to powolny wzrost, ale niezwykle znaczący. Z drugiej jednak strony na przestrzeni ostatnich trzech lat widać spadek pieniędzy przeznaczanych na emeryturę. W 2015 roku było to 21 procent, podczas gdy w 2017 roku już tylko 8 procent respondentów. Pokazuje to, że emerytura nie jest dla Polaków celem oszczędzania. Żywo reagujemy na zmiany dotyczące składek emerytalnych czy wieku emerytalnego, ale mimo to nie odkładamy pieniądzy na okres poprodukcyjny.

Jak Polacy kontrolują swoje wydatki?
Poprawa materialna Polaków, którą można obserwować w ostatnich latach, ma także wpływ na to, w jaki sposób kontrolujemy swoje wydatki. Z pewnością nie jesteśmy już tak drobiazgowi jak przed dekadą jeszcze. Polacy przywiązują znacznie większą wagę do dużych wydatków, jest to zmiana na poziomie 9 punktów procentowych (wzrost z 11 do 20 procent). Znacznie rzadziej zajmują się najmniejszymi kosztami.


Pewne obawy może budzić jednak fakt, że niezmiennie liczebna pozostaje grupa osób, która oficjalnie deklaruje, że w ogóle nie zajmuje się swoim budżetem domowym. Utrzymuje się ona na poziomie 15 do 20 procent. Jest to stosunkowo duża liczba osób, choć wydawać by się mogło, że powinna ona się zmniejszać w czasach, gdy przywiązuje się tak dużą wagę do pieniądza. Pocieszające jest jednak to, że w ogólnym ujęciu, większość Polaków stara się kontrolować swoje wydatki i zarządzać nimi według przyjętego schematu, pozwalającego na zaoszczędzenie ustalonej kwoty.
Potwierdzeniem pozytywnego trendu w zakresie kontroli wydatków przez Polaków są dane, które wskazują na ogólne bogacenie się społeczeństwa. Przez ostatnie 9 lat dochody rosły średnio każdego roku o 4 procent. Coraz więcej pieniędzy zostaje Polakom w portfelach i wielu z nich w tej sytuacji decyduje się nie więcej wydawać, ale oszczędzać, co jest bardzo dobrym znakiem naszych czasów.

Artykuł powstał we współpracy z Citi Handlowy.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...
[b]Zapytali Szczerskiego, dlaczego Duda stał. [/b] "Zdjęcie miało pokazywać dynamikę"

Zapytali Szczerskiego, dlaczego Duda stał. "Zdjęcie miało pokazywać dynamikę"

Roman GiertychRoman Giertych

Oj, ciężko doradzić coś dobrego. Oj, ciężko. Ale trudno coś wymyślimy. A gdyby tak powiedzieć, że z Trumpem bawiliście się, kto pierwszy podpisze? Pan mu powiedział, że jest Pan mistrzem szybkiego podpisu, a on nie chciał dać wiary.