Kiedy komornik może wejść do mieszkania? Przepisy wyraźnie określają jego uprawnienia

Stawianie oporu podczas wizyty komornika poskutkuje przyjazdem policji, co dla dłużnika będzie dodatkowym obciążeniem finansowym.
Stawianie oporu podczas wizyty komornika poskutkuje przyjazdem policji, co dla dłużnika będzie dodatkowym obciążeniem finansowym. Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta
Nienaruszalność mieszkania to według Konstytucji prawo osobiste każdego człowieka. Rzecz jasna są sytuacje, w których trzeba będzie otworzyć drzwi. Jedną z nich jest zjawienie się komornika, który posiada tytuł wykonawczy. Prawo w tym wypadku klarownie określa, że nawet wbrew woli dłużnika komornik może wejść do jego domu lub mieszkania. Dzieje się to także w przypadku, jeżeli dłużnik nie jest właścicielem danej nieruchomości.

Konsekwencją braku spłaty długu jest egzekucja sądowa. Komornicy sądowi działają na specjalnych uprawnieniach. Mogą np. zająć w ramach zadłużenia samochody lub nieruchomość dłużnika. Mogą również zobowiązać pracodawcę do potrąceń części wypłaty, aby pieniądze trafiły do wierzyciela lub zająć konto bankowe, o czym przekonał się jakiś czas temu chociażby Zbigniew Zamachowski.

Jednym z najważniejszych przepisów, które określa uprawnienia komorników jest art. 814 kodeksu postępowania cywilnego. Może w nim przeczytać, że "jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie".

Według powyższych przepisów komornik, w przeciwieństwie do windykatora może wejść do mieszkania dłużnika nawet wbrew jego woli. Jeżeli zajdzie taka konieczność, może zawołać ślusarza, który rozwierci zamki w drzwiach. Gdyby dłużnika akurat nie było w środku lub jego domowników, to komornik powinien wchodzić w obecności policjantów i osoby pełnoletniej, która będzie świadkiem przeszukania. Ta sytuacja nie wymaga dodatkowej decyzji sądu, bowiem wynika z przepisów prawa, które nadają tytuł wykonawczy komornikowi. W ten sposób egzekucja jest szybka i efektywna.


Stawianie oporu
W sytuacjach, w których zadłużony stawia opór, komornik przychodzi w asyście policji. W tym przypadku funkcjonariusze mają prawo wyważyć drzwi. Co więcej, jak mówi art. 57 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, za wszelkie czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, wojskowych organów porządkowych, Straży Granicznej i ABW pobierana jest opłata stała w wysokości 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Stąd w tym przypadku spełnianie poleceń jest po prostu bardziej opłacalnym podejściem.

W jakich godzinach komornik ma prawo wejść do mieszkania?
Komornik pracuje w dni robocze i soboty od godz. 7:00 do 21:00. Warto jednak wiedzieć, że czynności egzekucyjne, które mają być przeprowadzane w dni ustawowo wolne od pracy oraz w porze nocnej, muszą być dokonywane wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych za pisemnym zezwoleniem prezesa właściwego sądu rejonowego. Takie zezwolenie komornik musi okazać na żądanie dłużnika.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...
[b]Nadmierna podwyżka cen prądu "społecznie niedopuszczalna".[/b] Rząd obiecuje zwracać "nadpłaty"

Nadmierna podwyżka cen prądu "społecznie niedopuszczalna". Rząd obiecuje zwracać "nadpłaty"

[b]Legendarna sieć sklepów ma kłopoty przez zakaz handlu. [/b]"Jedynym ratunkiem zmiana prawa"

Legendarna sieć sklepów ma kłopoty przez zakaz handlu. "Jedynym ratunkiem zmiana prawa"

Redakcja naTematRedakcja naTemat

Już w niedzielę wybory - najważniejsze wydarzenie polityczne od trzech lat i najważniejsze wybory samorządowe w naszym życiu. Ich wynik będzie miał wielki wpływ na to, co stanie się za rok, gdy stawką będą demokracja, państwo prawa i członkostwo Polski w UE.