Sąd Najwyższy oddalił kasację Ziobry w sprawie drukarza z Łodzi. Zwycięstwo środowisk LGBT

Sąd Najwyższy oddalił kasację wyroku dla drukarza, który odmówił wykonania materiałów dla środowisk LGBT. Sądy niższych instancji uznały go winnym dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej.
Sąd Najwyższy oddalił kasację wyroku dla drukarza, który odmówił wykonania materiałów dla środowisk LGBT. Sądy niższych instancji uznały go winnym dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej. Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta.
Sąd Najwyższy oddalił kasację wyroku w sprawie drukarza z Łodzi, który odmówił przygotowania materiałów dla środowisk LGBT. Wniosek o kasację składał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Środowiska LGBT świętują wyrok, który jest potwierdzeniem, iż nie można nikogo w Polsce dyskryminować z uwagi na orientację seksualna.

Drukarz kierowany swoją niechęcią do homoseksualistów odmówił przygotowania materiałów LGBT. Sprawa trafiła najpierw do Rzecznika Praw Obywatelskich, później do sądu. Ten uznał, że rzemieślnik dopuścił się wykroczenia, dyskryminując ludzi z uwagi na ich orientację seksualną. Sąd dodatkowo uznał, że nie można nikogo dyskryminować w dostępie do usług, niezależnie od tego, czy jest homoseksualistą, czy nie.

W sprawę zaangażował się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, wydając oświadczenie krytykujące wyrok Sądu Rejonowego Łódź-Widzew. Sprawa została skierowana do Sądu Okręgowego w Łodzi, który także uznał drukarza winnym. Niezadowolony Ziobro skierował do Sądu Najwyższego wniosek o kasację od wyroku Sądu Okręgowego. Sąd Najwyższy wyrok jednak podtrzymał.

– Wyrok Sądu Najwyższego to historyczne zwycięstwo równości w Polsce! To pozwoli gejom, lesbijkom, osobom biseksualnym i transpłciowym mieszkającym w Polsce żyć godnie i na równi z innymi – oznajmiła Cecylia Jakubczak z Kampanii Przeciw Homofobii. Wyrok jest potwierdzeniem tego, że swoboda działalności gospodarczej nie jest nieograniczona i nie pozwala na dyskryminowanie ze względu na orientację seksualną.


źródło: KPH
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...