Bez tego dokumentu nie postawisz domu. Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

Tzw. "wuzetkę" – decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt lub burmistrz lub prezydent.
Tzw. "wuzetkę" – decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt lub burmistrz lub prezydent. Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta
Jeśli w twojej miejscowości nie ma planu zagospodarowania przestrzennego i raczej nie zanosi się na to, by jakiś prędko powstał, będziesz potrzebował "wuzetki", żeby postawić swój wymarzony dom. Co zrobić, by dostać decyzję o warunkach zabudowy?


Jeszcze przed zajęciem miejsca przy biurku i rozpoczęciem pracy nad wnioskiem, warto sprawdzić na jakim etapie są prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli plan już istnieje – podanie będzie bezprzedmiotowe. W sytuacji, kiedy jego przygotowanie jest już zaawansowanym poziomie, wniosek zostanie zawieszony, a warunki zabudowy poznamy z gotowego planu.


Wniosek o "wuzetkę" może złożyć każdy, kto cieszy się pełnią praw w Polsce, zatem nie tylko właściciel gruntu pod planowaną budowę. Decyzję wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w praktyce odpowiednia komórka gminy, działająca w jego imieniu.


W Warszawie, w zależności od przedmiotu decyzji, jest to wydział architektury i budownictwa dla dzielnicy (małe inwestycje) lub wydział w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (duże inwestycje).Kiedy decyzja o warunkach zabudowy może zostać wydana?
By dostać "wuzetkę" działka musi spełnić łącznie poniższe warunki:


– ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub ewentualnie pośrednio przez drogę prywatną;
jest uzbrojona (woda, prąd) lub uzbrojenie jest już zaprojektowane;

– nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych albo leśnych na budowlane;

– teren nie jest objęty przepisami ochrony konserwatorskiej lub zabytków uniemożliwiającymi zabudowę.

Dodatkowo musi być spełniony warunek dotyczący tzw. dobrego sąsiedztwa. Co najmniej jedna sąsiednia nieruchomość dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w taki sposób, by na tej podstawie dało się ustalić wymagania dla nowej zabudowy.

Innymi słowy, nasz dom będzie musiał przypominać domy sąsiednie. Nie zbudujemy nic większego, ani znacząco mniejszego, musimy zachować podobny styl zabudowy, kształt a nawet kolor dachu i zagęszczenie budynków.Jak wypełnić wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?
Wniosek można złożyć za pośrednictwem internetowego formularza, dostępnego na stronach internetowych właściwych organów samorządu terytorialnego. Można to też zrobić przez złożenie papierowego dokumentu skierowanego do wójta/burmistrza/prezydenta. Trzeba w nim wskazać:

– nasze dane jako wnioskodawcy;

– oznaczenie nieruchomości: adres, oraz dane ewidencyjne (nr działki itp.);

– granice terenu objętego wnioskiem - oznaczone na kopii mapy zasadniczej (szczegóły dotyczące mapy zazwyczaj wskazane są na formularzu);

– opis budynku jaki zamierzamy wybudować (jego przybliżoną powierzchnię i wysokość, ilość pięter, określenie czy ma być budynkiem mieszkalny, przemysłowym, handlowo usługowym, czy mieszanym (np. dom razem ze sklepem), oznaczyć na mapie rozplanowanie położenia: budynków (np. dom i garaż), miejsc postojowych, wjazdów;

– zapotrzebowania na wodę, energię i sposób odprowadzenia ścieków oraz innych potrzeb co do infrastruktury technicznej;

– czy i w jaki sposób planowany obiekt będzie wpływał na środowisko (w przypadku budownictwa jednorodzinnego raczej nie jest potrzebne).

Mam już decyzję, co dalej?
W decyzji urząd określa m.in. to, co i na jakich warunkach możemy wybudować na naszej działce. Wskaże nam też konieczne do uzyskania pozwolenia i decyzje, w celu uzyskania pozwolenia na budowę (np. zgoda na wycinkę drzew, uzgodnienie projektu z wojewódzkim konserwatorem zabytków itp.).

Oczywiście może się zdarzyć również tak, że nie będziemy zadowoleni z uzyskanej decyzji. Co więcej, może się okazać, że to nasi przyszli sąsiedzi wyrażą swój sprzeciw wobec decyzji wydanej przez urząd. Zarówno my, jako inwestor, oraz sąsiedzi w ciągu 14 dni możemy się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, nie podając szczegółowego uzasadnienia.

Zaskarżenie przysługuje nam zarówno od decyzji wskazującej nieodpowiadające nam warunki, jak również odmawiającą wydania warunków zabudowy.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...