nt_logo

Oto terapie, które będą refundowane od listopada. Jest już nowa lista leków

Beata Pieniążek-Osińska

24 października 2022, 14:17 · 3 minuty czytania
Jest już najnowsza lista leków refundowanych, która będzie obowiązywała od listopada. Korzystne zmiany dotyczą m.in. pacjentów z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry oraz ze stwardnieniem rozsianym, a także z rakiem piersi.


Oto terapie, które będą refundowane od listopada. Jest już nowa lista leków

Beata Pieniążek-Osińska
24 października 2022, 14:17 • 1 minuta czytania
Jest już najnowsza lista leków refundowanych, która będzie obowiązywała od listopada. Korzystne zmiany dotyczą m.in. pacjentów z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry oraz ze stwardnieniem rozsianym, a także z rakiem piersi.
Od listopada obowiązywać będzie nowa lista leków refundowanych. Zmiany nastąpią w programach lekowych, ale również w refundacji aptecznej. Jan BIELECKI/East News

Nowa lista dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia

W programach lekowych pojawi się kilka nowych substancji czynnych, ale też rozszerzono wskazania do stosowania wielu innych.


Nowe terapie w raku piersi

Od 1 listopada 2022 roku będą refundowane m.in. trzy nowoczesne terapie w raku piersi. Jedna z nich jest finansowana w ramach Funduszu Medycznego. Chodzi o leczenie HER2-ujemnego oraz potrójnie ujemnego raka piersi.

Nowe refundowane substancje to:

 • Sacytuzumab gowitekan (Trodelvy)
 • Alpelisyb (Piqray)
 • Talazoparyb (Talzenna)

Jak zaznacza w obwieszczeniu resort zdrowia, jednym z głównych priorytetów listopadowego wykazu, było udostępnienie pełnej sekwencji leczenia zaawansowanego potrójnie ujemnego raka piersi u wszystkich pacjentów zgodnie z wytycznymi europejskimi.

Co jeszcze nowego w onkologii?

Nową substancją w refundacji jest też ramucyrumab (Cyramza) w ramach programu leczenia chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka B.58.

Lek jest wskazany do leczenia II linii zaawansowanego raka żołądka w przypadku pacjentów, u których wykazano progresję choroby po wcześniejszej chemioterapii pochodnymi platyny i fluoropirymidyną. Terapia skojarzona z paklitakselem.

Refundowana będzie też cysteamina (Cystadrops) w programie leczenia chorych na cystynozę nefropatyczną B.61. Jest to nowa forma cysteaminy w postaci kropli do oczu.

Kolejna nowa substancja to przeciwciało monoklonalne satralizumab (Enspryng) w ramach programu B.138.FM leczenia chorób ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych oraz rdzenia kręgowego (NMOSD, choroba Devica) u pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Jest to jednocześnie druga technologia lekowa o wysokim poziomie innowacyjności finansowana z Funduszu Medycznego od listopada br.

Szersze możliwości w stwardnieniu rozsianym

Również pacjenci ze Stwardnieniem rozsianym (SM), zarówno z postacią wtórn, jak i rzutowo-remisyjną, od listopada mogą liczyć na nowe wskazania w refundacji lub rozszerzenie grupy pacjentów objętych refundacją.

W programie będą refundowane nowe substancje:

 • iponimod (Mayzent)
 • ponesimod (Ponvory)
 • ozanimod (Zeposia)
 • ofatumumab (Kesimpta)

Zmiany w refundacji dotyczą leków:

 • Betaferon (interferon beta-1b)
 • Gilenya (fingolimod)
 • Mavenclad (kladrybina)
 • Tysabri (atalizumab)
 • Ocrevus (okrelizumab) Programy B.29 oraz B.46 połączono w jeden kompleksowy program leczenia SM. Program będzie realizowany w ośrodkach posiadających kontrakt na realizację programu B.29, aby nie ograniczać dostępu wyłącznie do ośrodków wysokospecjalistycznych.

Oprócz dodania nowej populacji chorych na wtórnie postępującą postać SM oraz nowych opcji terapeutycznych w I linii leczenia RRMS złagodzone zostały kryteria kwalifikacji do II linii leczenia w rzutowo-remisyjnej postaci SM w tym również w przypadku szybko rozwijającej się, ciężkiej postaci RES (dla dotychczas stosowanych leków).

Atopowe Zapalenie Skóry. Rozszerzono wskazania

W projekcie listopadowej listy refundacyjnej znalazły się także nowoczesne, skuteczne terapie dla pacjentów z postacią ciężką atopowego zapalenia skóry (AZS).

Rozszerzono dostęp do leczenia o młodsze grupy wiekowe.

Zmiany dotyczą też programu leczenia chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry. Dotychczas refundowany był dupilumab. Teraz dochodzą refundowane do tej pory w innych wskazaniach:

 • upadacytynib (Rinvoq)
 • baricytynib (Olumiant)

Tych zmian od dawna oczekiwali pacjenci i środowisko medyczne. 

Inne zmiany

Zgodnie z projektem obwieszczenia w ramach programów lekowych wprowadzony zostanie pierwszy odpowiednik w ramach jednej substancji czynnej:

 • Abirateronum – z obniżką urzędowej ceny zbytu na poziomie od -66% do -68% w porównaniu do ceny jedynego dotychczas refundowanego leku z tą substancją czynną

Projekt przewiduje także rozszerzenie zakresu finansowania o nowe programy lekowe dla trzech już refundowanych substancji czynnych:

 • Avelumabum - produkt Bavencio włącozny do nowego programu lekowego B.141 Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym (ICD-10: C61, C65, C66, C67, C68);
 • Baricitinibum - produkt Olumiant włączony do istniejącego programu lekowego B.124 Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10: L20);