W Sądzie Najwyższym stracili cierpliwość. "Działania władz osłabiają Państwo Polskie. Nie zgadzamy się na to"

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wydało uchwałę, w której stanowczo potępia działania rządu PiS.
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wydało uchwałę, w której stanowczo potępia działania rządu PiS. Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta
"Nie zgadzamy się z podejmowanymi publicznie działaniami godzącymi w fundamenty demokratycznego państwa prawa i zagrażającymi prawom i wolnościom obywatelskim. (...) Działania władz prowadzą do destrukcji systemu sądownictwa, a przez to osłabiają Państwo Polskie" – tak brzmi zaledwie fragment niezwykle stanowczej uchwały, którą we wtorek przyjęło Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

W dzisiejszym posiedzeniu ZOS SN wzięło udział aż 72 z 85 sędziów naczelnego organu władzy sądowniczej w Polsce. Za przyjęciem uchwały "wyrażającej stanowczy sprzeciw" wobec działań Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało aż 71 sędziów, tylko jeden sędzia wstrzymał się od głosu. "Sąd Najwyższy nie może w tej sytuacji stać obojętnie wobec oczywistego łamania zasad i norm Konstytucji" – czytamy w uchwale.
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO
w sprawie projektowanych zmian dotyczących sądownictwa w Polsce

Nie zgadzamy się z podejmowanymi publicznie działaniami zmierzającymi do zdyskredytowania w oczach społeczeństwa władzy sądowniczej i środowiska sędziowskiego, niszczącymi społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, godzącymi w fundamenty demokratycznego państwa prawa i zagrażającymi prawom i wolnościom obywatelskim.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec projektów ustaw dotyczących prawowania wymiaru sprawiedliwości, prowadzących do jawnego naruszenia konstytucyjnych zasad niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów. Działania władz prowadzą do destrukcji systemu sądownictwa, a przez to osłabiają Państwo Polskie. Zamiast podjęcia dyskusji o potrzebie i kierunku reformy sądownictwa, przedstawione propozycje ograniczają się niemal wyłącznie do umożliwienia zmian kadrowych, służących podporządkowaniu sądów politykom. Sąd Najwyższy nie może w tej sytuacji stać obojętnie wobec oczywistego łamania zasad i norm Konstytucji.
Czytaj więcej

Dalsza cześć uchwały ZOS Sądu Najwyższego mówi o poparciu dla stanowiska prezentowanego publicznie przez pierwszego prezesa SN prof. Małgorzatę Gersdorf. ZOS SN wyraża też swoją solidarność z uchwałami Krajowej Rady Sądownictwa, zgromadzeń ogólnych sędziów, stowarzyszeń sędziowskich, organów samorządów zawodów prawniczych oraz rad wydziałów prawa polskich uniwersytetów.

Uchwała sędziów Sądu Najwyższego kończy się wezwaniem skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, oraz posłów i senatorów do zainicjowania dyskusji w sprawie "rzeczywistej i potrzebnej reformy wymiaru sprawiedliwości". Takiej, która miałaby służyć udoskonaleniu i przyspieszeniu pracy sądów, a nie tylko przejęciu nad nimi kontroli przez PiS.
Trwa ładowanie komentarzy...