O propagandzie, prześladowaniach religijnych i uchodźcach. Zaskakujące przemówienie prezydenta Dudy w ONZ

Prezydent Andrzej Duda przemawiał na zgromadzeniu ONZ w Nowym Jorku.
Prezydent Andrzej Duda przemawiał na zgromadzeniu ONZ w Nowym Jorku. Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP
Prezydent Andrzej Duda przemawiał na zgromadzeniu ONZ w Nowym Jorku. Na początku podziękował za wybór Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa. Później mówił o tym, że nasz kraj dąży do wolności Polaków, suwerenności, pomaga uchodźcom, dba o środowisko. Przemówienie było więc trochę oderwane od rzeczywistości.

– Polska niezmiennie od lat uczestniczy w globalnych wysiłkach na rzecz ochrony środowiska oraz walki ze zmianami klimatu i wywiązuje się, w tym zakresie, ze wszystkich swoich zobowiązań – tak Andrzej Duda mówił o naszym proekologicznym państwie, które ma na pieńku z Unią za wycinkę Puszczy Białowieskiej. Podkreślił też, że Polska to wolny, suwerenny kraj.

"Idziemy do Rady Bezpieczeństwa z wartościami, które są dla mojego narodu szczególnie istotne. Przede wszystkim, chodzi o nasze umiłowanie dla nienaruszalnego prawa każdego narodu do suwerenności i wolności. Idziemy też z przekonaniem, że prawo międzynarodowe jest jedynym skutecznym mechanizmem utrzymania pokojowych relacji między narodami. Wolność jest synonimem pokoju. Zniewolenie zaś jest źródłem wojny."

Prezydent zachwalał Polskę, ale również i pouczał innych np. piętnując... propagandę polityczną.

"Współcześnie, szczególnymi aspektami wolności, które w sposób bezpośredni dotykają kwestii bezpieczeństwa, jest wolność słowa i wolność do samostanowienia w ramach suwerennych państw narodowych. Mówię o tym dlatego, że zwłaszcza w ostatnim roku w wielu państwach nasiliło się zjawisko manipulowania procesami politycznymi poprzez działania hybrydowe – propagandę lub wprost bezpośrednią ingerencję w procesy demokratyczne. Tego typu zjawiska, próby wpływania państw trzecich na demokratyczną politykę wolnych narodów, powinny stać się również przedmiotem głębokiej troski wspólnoty międzynarodowej."

Wspomniał też o uchodźcach i o tym jak im pomagamy. – Kluczowe w naszym przekonaniu znaczenie ma likwidacja przyczyn kryzysów humanitarnych – mówił Duda.

"Z wielkim niepokojem i troską patrzymy też na rosnącą liczbę osób dotkniętych przedłużającymi się konfliktami, w szczególności w Syrii i na Ukrainie. W poczuciu solidarności konsekwentnie zwiększamy też naszą pomoc humanitarną. Dużą wagę przywiązujemy również do zapewnienia spójności i komplementarności pomiędzy pomocą humanitarną i pomocą rozwojową."

Prezydent poruszył też temat praw człowieka, a konkretnie prawo do życia. – Niestety nadal wiele jest na świecie miejsc, gdzie prawo to – jak również godność osoby ludzkiej, wolność osobista, czy wolność sumienia i wyznania – jest odbierane.

"Szczególnie widocznym problemem jest prześladowanie osób należących do mniejszości religijnych, w tym chrześcijan. Polska stanowczo potępia przejawy prześladowań i dyskryminacji na tle wyznaniowym oraz podkreśla zobowiązanie państw do zapewnienia ochrony wszystkim członkom mniejszości religijnych, w duchu Karty Narodów Zjednoczonych, Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Agendy Zrównoważonego Rozwoju."

Poniżej można obejrzeć całe przemówienie, a tutaj jest jego pełna treść.
Andrzej Duda na ZO ONZ

Andrzej Duda na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku.

Opublikowany przez Natemat.pl na 19 września 2017
Niektórzy internetowi komentatorzy nie zostawili suchej nitki na prezydencie, często zostawiając we wpisach pytania retoryczne.
W Nowym Jorku przemawiał też m. in. Donald Trump. Prezydent Duda spotkał się też z Donaldem Trumpem. Przyznał, że relacje między naszymi krajami pozostają silne.
Prezydent USA w swoim przemówieniu mocno ostrzegł prezydenta Korei Północnej Kim Dzong Una za jego próby atomowe: "Nie będzie innego wyjścia niż całkowite zniszczenie".
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...