Komisja Wenecka: „Sejm powinien wycofać się z uchwał, którymi naruszył wyrok TK”

Sejm ma wycofać się z ustawy nowelizacyjnej o TK.
Sejm ma wycofać się z ustawy nowelizacyjnej o TK. Fot. Sławomir Kamiński/AG
„Gazeta Wyborcza” poznała opinię Komisji Weneckiej, która od kilku tygodni przygląda się działaniom rządu PiS. Zablokowanie Trybunału Konstytucyjnego ma według ekspertów naruszać podstawowe wartości demokracji.

– Rząd nie może nie zastosować się do wyroków TK – stwierdza KW. Demokracja polega na wzajemnej kontroli i równoważeniu się władz, co nie jest przestrzegane w Polsce. Trybunał Konstytucyjny ma rolę szczególną w czasie przewagi jednej opcji politycznej - zaznaczają eksperci. Niestabilny Trybunał nie może spełniać swojej roli gwaranta nadrzędności konstytucji. „W ten sposób nie tylko praworządność jest w niebezpieczeństwie, ale także demokracja i prawa człowieka" - przytacza słowa ekspertów Komisji Weneckiej „Wyborcza”.

Jak można przeczytać w opinii KW, wszystkie organy państwa powinny przestrzegać i dążyć do wdrażania orzeczeń Trybunału. Sejm powinien wycofać uchwały, które zostały przyjęte, a są sprzeczne z orzeczeniem TK. Komisja zwróciła również uwagę na to, że proponowana przez PiS i Kukiz’15 zmiana konstytucji, w skutek której obecny Trybunał miałby być rozwiązany i powołany zostałby nowy TK, nie może być „częścią rozwiązania szanującego rządy prawa”.

Komisja Wenecka nie ma wątpliwości, że „naprawcza” nowelizacja ustawy o TK nie jest odpowiedzią na rzekomy brak pluralizmu w składzie Trybunału, istotą sądu konstytucyjnego nie jest przecież reprezentowanie interesów i partii politycznych. Może to doprowadzić do spowolnienia działalności TK. Ustawa „naprawcza” podważy trzy zasady Rady Europy: demokracji, praw człowieka i zasadę sprawiedliwości i praworządności.


Komisja Wenecka, czyli Europejska Komisjana rzecz Demokracji przez Prawo, to zespół ekspertów powołanych przez Radę Europy , która wydaje opinie w zakresie zagadnień konstytucyjnych, projektów ustaw przyjmowanych w państwach unijnych, w szczególności w krajach, które przechodzą transformację ustrojową. Na początku lutego eksperci spotkalu się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, ministrem sprawiedliwości, Krajową Radą Sądownictwa, prezesem Sądu Najwyższego i marszałkami Sejmu i Senatu.

źródło: "Gazeta Wyborcza"
Trwa ładowanie komentarzy...